Znaleziono rower – poszukiwany właściciel

W dniu 05 listopada 2013 r. na ulicy Gródeckiej w Hrubieszowie znaleziono rower.

Reklamy

Rower w chwili obecnej znajduje się w Biurze Rzeczy Znalezonych prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie.

Wydanie rzeczy osobie uprawnionej nastąpi na podstawie opisu po uprzednim stwierdzeniu uprawnień do jej odbioru, tj. przedstawieniu dowodów potwierdzających przynależność do rzeczy zagubionej, np.: dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia przedmiotu, podanie jej cech charakterystycznych, jak również po podpisaniu oświadczenia osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, a także za okazaniem dowodu tożsamości.

 


 

Osoby poszukujące rzeczy zagubionej zapraszamy do kontaktu z Biurem Rzeczy Znalezionych telefonicznie 84-69-70-780, poprzez e-mail znalezione@powiathrubieszow.pl lub osobiście w budynku Starostwa Powiatowego, Wydział Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, ul. Narutowicza 34, parter pokój 3 lub 4.

Istnieje możliwość przesłania zdjęcia rzeczy zagubionej na adres e-mail celem porównania czy taka rzecz się znajduje w Biurze Rzeczy Znalezionych.

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Wydział Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego