22 czerwca 2024

Znana jest data Jubileuszowego XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2020

Tegoroczny XXV Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2020 odbędzie się w dniach 27 – 29 listopada 2020 roku.

Reklamy

Prezes Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” – Zdzisław Kosakowski informuje na swojej stronie internetowej suflerobywatelski.pl:

W tym tygodniu zarząd Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” podpisał umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej na realizację w ramach powierzenia przez MON zadania publicznego pod tytułem „XXV Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2020. Festiwal odbędzie się w dniach 27 – 29 listopada 2020 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury.

Reklamy

Partnerami wspierającymi Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” przy realizacji tego zadania będą 2. Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” oraz Hrubieszowski Dom Kultury.

Funkcje reprezentacyjne Festiwalu pełnić będzie Dowódca 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego.

Reklamy

O Patronat Narodowy dla Festiwalu, organizatorzy Festiwalu zwrócą się do Prezydenta RP, a patronaty honorowe potwierdzili już Jacek Sasin Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych oraz Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego.

W otwartym konkursie ofert na organizację Festiwalu Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” pozyskało z MON 150 tys. zł., które zgodnie z zawartą umową przeznaczone zostaną m.in. na sfinansowanie prac Rady Artystycznej Festiwalu, wykonanie scenografii festiwalowej, zabezpieczenie profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia, wykonanie dokumentacji filmowej i fotograficznej, przygotowanie i wykonanie informatora festiwalowego, udział konferansjerów, przygotowanie materiałów reklamowych, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników festiwalowych, ubezpieczenie organizatorów i uczestników, zakupienie nagród dla laureatów oraz opłacenie serwisu sprzątającego.

W bieżącym roku Stowarzyszenie jest już piąty raz beneficjentem dotacji z MON na organizację Festiwalu, pozyskiwanej w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych.

źródło: suflerobywatelski.pl

fot. lubiehrubie.pl