19 lipca 2024

ZS nr 1: Szkolne obchody Światowego Dnia Zapobiegania AIDS

1 grudnia 2014 roku podczas szkolnych obchodów Światowego Dnia Zapobiegania AIDS Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie miał zaszczyt gościć wiele wspaniałych osobistości.

Reklamy

 

Przybyli do nas goście z instytucji współpracujących ze szkołą w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki i pomocy udzielanej uczniom w osobach: Pani Teresy Futymy – Prezesa Zarządu Oddziału Rejonowego, Pani Zuzanny Koryckiej – Kierownika Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Hrubieszowie, Pani  Grażyny Bolewskiej – Inspektora Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej w Hrubieszowie, Pani Irminy Drawdzik – Pracownika Oddziału Zarządu Rejonowego PCK w Hrubieszowie, Pani Agaty Opały – Koordynatora ds. Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, Pani Joanny Wieczorek – Smerdel – Powiatowego Koordynatora ds. promocji zdrowia, Pani Moniki Jabłońskej – Pracownika Grupy Wychowawczej Hrubieszowskiej Hufca Pracy w Chełmie, Pana Pawła Walencika –  Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. orzekania o Niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie oraz nauczycieli i młodzieży naszej szkoły.

Obchody odbyły się pod hasłem: „Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV”, a przyświecały im cele wynikające z Programu Profilaktycznego i Programu Wychowawczego Szkoły: kształtowanie postaw akceptacji, współczucia i życzliwości wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS; refleksja nad uczuciami, jakie wzbudzają w nas ludzie żyjący z HIV i chorzy na AIDS; zmniejszenie poziomu negatywnych emocji tj. lęku, odrzucenia, związanych z obcowaniem z ludźmi zakażonymi HIV; podkreślenie znaczenia edukacji i profilaktyki w walce AIDS i HIV;

Reklamy

Na program obchodów złożyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy I tb, Itd, III a i IVtd,  pod kierunkiem nauczycieli: Moniki Kot  i Beaty Tomaszczuk. Prelekcje na temat HIV i AIDS wygłosiły: Pani Teresa Futyma – Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża  i Pani  Grażyna Bolewska – Inspektor Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Hrubieszowie.

W ramach kampanii edukacyjnej  i profilaktyki w walce AIDS i HIV w naszej szkole odbyły się zajęcia mające na celu  kształtowanie wśród  młodzieży postaw akceptacji, współczucia i życzliwości wobec osób żyjących z wirusem HIV i chorych na AIDS prowadzone przez higienistkę szkolną – Panią Lucynę Kasprzak w klasach pierwszych. Podsumowaniem tych zajęć był szkolny konkurs plastyczny pod hasłem: „Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV”, w którym uczniowie z różnych klas zaprezentowali równość i brak granic między ludźmi zdrowymi  a chorymi na AIDS.

Reklamy

Jury w składzie: Przewodniczący – Pan Zbigniew Petruczynik, członkowie: Pani Lucyna Kasprzak, Pani Beata Tomaszczuk, Pani  Anna Krempla, Pani Monika Kot i Pan Jarosław Łabański ocenili prace pod kątem walorów plastycznych, pomysłowości oraz wiedzy na temat HIV/AIDS i nagrodzili:

I Miejsce –  Ewa Ufnal – IIa  i  Daniel Pałka – IIItd,

II Miejsce –  Anna Kamińska – IVt4b 

III Miejsce – Anita Zuszman – Itb i Paulina Hołdaś – Itc

Wyróżnili: Angelikę Gajewską – IIe,  Agnieszkę Ogrzyńską – Ia, Kacpa Kowalskiego – Ite oraz Adama Szymańskiego –  Itc.

Nagrody zawdzięczamy: Radzie Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Zarządowi Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie i nowemu Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa – Pan Tomaszowi Zającowi.

Uczniowie klas gastronomicznych z klasy IIe i IItb pod kierunkiem nauczycieli: Pani Urszuli Sitarz i Pani Ewy Szeweńko zapewnili poczęstunek.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w Szkolnych Obchody Zapobiegania AIDS. Obchody przygotowali: Pani Beata Tomaszczuk, Pani Monika Kot. Dekoracja – Pani Anna Sioma- Krempla i Pani Joanna Błaszczak. Oprawa techniczna – Pan Jarosław Łabański. Oprawa muzyczna – Pan Krzysztof Mazur.

 

 

Beata Tomaszczuk