Życzenia Burmistrza Miasta Hrubieszowa z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Burmistrz Miasta Hrubieszowa składa życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Reklamy

 

Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego i Przewodnicząca Rady Powiatu w Hrubieszowie

Panie i Panowie

Wójtowie i Przewodniczący Rad Gmin
z terenu powiatu hrubieszowskiego

Szanowni Państwo!

Rok 2020 to szczególny czas dla polskiej samorządności.

To właśnie w tym roku świętujemy 30-lecie uchwalenia z inicjatywy Senatu RP ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, a także 30. Rocznicę pierwszych wyborów samorządowych (do rad gmin), które odbyły się 27 maja 1990 roku. To niezwykle ważne daty, gdyż na ich kanwie osiem lat później usamorządowiono powiaty.

Przez te lata wiele się w Polsce zmieniło. Wiele też zmieniło się w naszych lokalnych samorządach – w każdym z osobna i we wszystkich razem.

30 lat samorządności to czas rozwoju, tworzenia nowoczesnej infrastruktury i rozwoju przedsiębiorczości. 30 lat samorządności to czas obywatelskich aktywności, poczucia wspólnoty i partycypacji społecznej.

Dzisiaj, opierając się na doświadczeniu oraz tożsamości lokalnej i regionalnej, jako samorządy świadomie odpowiadamy na wyzwania współczesnego świata. Tworzymy wspólnoty odpowiedzialnych mieszkańców, kreujących koncepcje kolejnych rozdziałów postępu naszych społeczności i nie wahających się podejmować wyzwań przekraczających bieżące i lokalne horyzonty.

To, co stworzymy dziś, za 30 lat będzie w oczach naszych dzieci historią, ale też podwaliną tego, co oni będą budować, także dla dobra ogółu. Bo w tych następujących zmianach, ta jedna rzecz pozostaje stała. Dbanie o dobro wspólnoty!

Samorządność to możliwość realnej współodpowiedzialności za sprawy publiczne. Jako samorządy lokalne związane z Hrubieszowszczyzną, tej szansy nie zmarnowaliśmy. Pokazaliśmy, jak ważna dla nas wszystkich jest idea samorządności.

Tegoroczna okrągła rocznica to doskonała okazja do tego, by podziękować wszystkim Samorządowcom, zarówno minionych jak i obecnej kadencji, a także pokoleniom pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego i gminnych jednostek organizacyjnych za ich codzienny trud, pracowitość i poświęcenie dla wspólnego dobra naszych społeczności.

Inspirujmy się naszym dziedzictwem oraz umacniajmy poczucie dumy z naszych wspólnot. Niech siła naszych Mieszkańców będzie motorem napędowym do dalszych działań realizowanych przez nasze samorządy na rzecz lokalnej społeczności.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Miasta

Marta Majewska

Hrubieszów, maj 2020 r.

 


Artykuł sponsorowany