LubieHrubie.pl » Region

A A A

Pismo posła Sławomira Zawiślaka do Starosty Hrubieszowskiego

Dodał: mac

Data dodania: 2012-01-04

W nawiązaniu do mojego wystąpienia w trakcie sesji Rady Powiatu Hrubieszowskiego, która odbyła się 28 grudnia 2011 roku, zwracam się do Pana Starosty z wnioskiem o podjęcie wspólnych działań, których celem jest przywrócenie komunikacji kolejowej na trasie Hrubieszów-Zamość-Hrubieszów.

Reklama

i>Szanowny Pan
Józef Kuropatwa
Starosta
Powiatu Hrubieszowskiego

W nawiązaniu do mojego wystąpienia w trakcie sesji Rady Powiatu Hrubieszowskiego, która odbyła się 28 grudnia 2011 roku, zwracam się do Pana Starosty z wnioskiem o podjęcie wspólnych działań, których celem jest przywrócenie komunikacji kolejowej na trasie Hrubieszów-Zamość-Hrubieszów.


Na w/w odcinku przez wiele lat istniała komunikacja kolejowa, która została niestety trwale zawieszona. Aktualnie wydaje się, że jedyną możliwością jej powrotu jest uruchomienie połączenia obsługiwanego przez autobusy szynowe, oczywiście jeżeli będzie w tej sprawie zainteresowanie ze strony władz terenowych i Przewoźnika.


Z przekazanych mi informacji wynika m.in. iż jeden z szynobusów kursujących na trasie Lublin-Zamość, przyjeżdża w godzinach popołudniowych do Zamościa i pozostaje w nim aż do godzin porannych, kiedy to odjeżdża z powrotem do Lublina. Ponadto jak donosi branżowy portal rynek-kolejowy.pl jedno z połączeń szynobusowych, także obsługiwanych przez Przewozy Regionalne („Podkomorzy”), ze względu na niską frekwencję może być w najbliższym czasie skrócone lub zlikwidowane. W kontekście jak się wydaje istniejących możliwości technicznych warto - według mnie - podjąć rozmowy na temat uruchomienia komunikacji kolejowej na w/w trasie; także z płatnikiem usług kolejowych świadczonych przez Przewozy Regionalne, tj. Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.


Tym bardziej, że jak wynikało z wypowiedzi przedstawiciela UM w Lublinie na spotkaniu dotyczącym problemów i perspektyw kolei na Zamojszczyźnie, które odbyło się 20 grudnia 2011 roku w Zamościu, urząd ten oczekuje na inicjatywę ze strony samorządów - w tym Starostw Powiatowych. Samorządowcy powiatu hrubieszowskiego powinni więc zdecydowanie podjąć w tej sprawie rozmowy. Winni także pamiętać, iż pomimo faktu niezapisania w umowie ramowej pomiędzy UM w Lublinie, a PR trasy Bełżec-Horyniec pociągi - na wniosek samorządowców i pasażerów - jednak na nią wyruszyły.


Uruchomienie połączeń kolejowych z Hrubieszowem jest zasadne w obliczu częściowego odtworzenia połączeń kolejowych z Zamościem i Roztoczem zlikwidowanych we wrześniu 2009 roku decyzją władz PKP Intercity. Niestety z tych udogodnień nie mogą w znacznej mierze korzystać mieszkańcy Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego z uwagi na brak połączenia kolejowego z Zamościem. A przecież tylko dzięki wykorzystaniu „nocującego” w Zamościu szynobusu - przy ewentualnej korekcie rozkładu jazdy - możliwe byłoby wydłużenie trasy pociągu kursującego z Lublina (nr 237 „Magnat”) do Hrubieszowa i skomunikowanie go na stacji Zamość z pociągiem PKP Intercity „Hetman” Zamość - Zielona Góra. Ponadto można byłoby uruchomić w godzinach porannych odjazd w/w szynobusu ze stacji Hrubieszów Miasto, a następnie jego przyjazd do stacji Zamość przed odjazdem w/w pociągu „Hetman”.


Mając na uwadze moje stałe zainteresowanie zapewnieniem kolejowego transportu publicznego dla mieszkańców naszego regionu, przy stale rosnącej popularności przywróconych połączeń kolejowych, wierzę, że podjęta nowa inicjatywa – ważna dla rozwoju kolejowego rynku usług przewozowych - może być skutecznie przeprowadzona. Informuję, iż poparcie dla omawianej inicjatywy zgłosił już m.in. PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie. Jego Dyrektor Pan Zygmunt Grzechulski, według mojej wiedzy, chętnie udzieli pomocy w sprawach technicznych - dokumentacji, pozwoleń, ewentualnego wsparcia budowy etc. Warto również dodać, iż przy wsparciu dla w/w projektu ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie można byłoby ubiegać się o fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego czy wreszcie podjąć starania o unijne środki na rewitalizację linii kolejowych. Możliwości dofinansowania inwestycji kolejowych można także znaleźć w programach i projektach transgranicznych.


Poniżej przedstawiam wstępną analizę stanu i zmian lokalizacyjnych dla przystanków kolejowych skonsultowaną z PKP PLK S.A Zakład Linii Kolejowych w Lublinie:

1. Istniejące przystanki w miejscowościach:
a) Miączyn (stan peronu - z płyt chodnikowych),
b) Zawalów (miejsce do wysiadania - brak peronu),
c) Koniuchy (peron w stanie dobrym; oddalony od szosy Horyszów - Przewale, przejazdu kat. „D” około 200 metrów - propozycja przesunięcia w okolice w/w przejazdu),
d) Frankamionka (daleko od zabudowań - do ewentualnej likwidacji),
e) Konopne (peron w stanie dobrym; oddalony od szosy Hostynne - pola, przejazdu kat. „D” około 180 metrów - propozycja przesunięcia w okolice w/w przejazdu),
f) Werbkowice (odbudować przejście kat. „E” z budynku dworca na peron przez tory linii LHS),
g) Metelin (peron w stanie dobrym; oddalony od drogi gminnej Metelin-Czerniczyn, przejazdu kat. „D” około 250 metrów - do ewentualnej likwidacji).

2. Propozycja nowych przystanków:
a) Zamość Starówka (okolice ul. Partyzantów, wymiana korespondencji w tej sprawie pomiędzy PKP PLK S.A Zakład Linii Kolejowych w Lublinie, a Urzędem Miasta Zamość. W/w zakład przesłał pismo o wyrażenie zgody na budowę w/w przystanku do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Propozycję tego przystanku - jako ważnego dla kierunku hrubieszowskiego - zgłosiłem 24 maja 2011 r. w czasie lubelskiej konferencji dotyczącej perspektyw funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa lubelskiego z udziałem Prezesa PKP PLK Z. Szafrańskiego),
b) Zamość ul. Legionów (przy przejeździe kat. „A”- obwodnica miasta; jest zainteresowanie budową przystanku ze strony Miasta Zamość),
c) Jarosławiec (wybudować peron przy przejeździe kat. „B” w km 16,914, stanowiący skrzyżowanie z drogą krajową nr 74 Zamość - Hrubieszów),
d) Terebiniec (wybudować peron przy przejeździe kat. „C” w  km 51,659, stanowiący skrzyżowanie z drogą powiatową Podhorce - Terebiń ).
Kwestia ilości i umiejscowienia przystanków pozostaje oczywiście do decyzji m.in. samorządów leżących na trasie omawianej linii kolejowej, w tym także z terenu powiatu hrubieszowskiego. Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że koszty budowy lub remontu przystanków kolejowych nie muszą być zbyt duże. Wydaje się, że np. wyłożenie peronu kostką brukową i zamontowanie wiaty to koszt około 20 tys. zł za jeden przystanek.

Pragnę zwrócić uwagę na równość wszystkich obywateli w dostępie do komunikacji. Są one wskazane m.in. w naczelnych zasadach ustroju Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Zasada państwa jednolitego, zapisana w art. 3 konstytucji RP.
2. Zasada zrównoważonego rozwoju kraju, określona w art. 5 Konstytucji RP.


Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym, w którym mamy wspólny budżet centralny, do którego wszyscy bez wyjątku odprowadzamy nasze podatki. Z tych podatków Rząd RP, instytucje i organy reprezentujące rząd w wypełnianiu poszczególnych obowiązków państwa mają obowiązek zapewnienia zrównoważonego rozwoju kraju poprzez równomierne i sprawiedliwe finansowanie zadań państwa w różnych na obszarze całej RP. Dlatego też zasadnym jest, aby w dostępie do komunikacji kolejowej nie byli pomijani również mieszkańcy powiatu hrubieszowskiego.

W związku z powyższym wyrażam głęboką nadzieję, że Pan Starosta zechce podjąć się roli osoby, która zorganizuje spotkanie wójtów powiatu hrubieszowskiego oraz pozostałych stron ważnych dla skutecznego zrealizowania projektu przywrócenia połączeń kolejowych z Hrubieszowem. Oddając się do dyspozycji Panu Staroście, liczę na zainteresowanie tematem także Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego Pana Tomasza Zająca, Burmistrza Hrubieszowa Pana Tadeusza Garaja, oraz samorządowców z terenu powiatu zamojskiego.


Wierzę, że podjęta inicjatywa przyczyni się do przywrócenia Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego na kolejową mapę naszego kraju, co z pewnością korzystnie wpłynie na rozwój pięknej Ziemi Hrubieszowskiej, licznie odwiedzanej przez turystów.


***


Poseł na Sejm RP
Sławomir Zawiślak

Podziel się:
« wstecz

SKOMENTUJ:

Aby komentować zaloguj się, jeśli nie masz konta zarejestruj się.


KOMENTARZE: 21

Abstra ]:( ąc od postaci posła Zawiślaka, sama koncepcja uruchomienia połączeń kolejowych jest jak najbardziej słuszna i godna poparcia. Na początek należałoby zacząć w okresach okołoweekendowych, świątecznych i wakacyjnych od połączenia skomunikowanego w Zamościu z pociągiem do i z Zielonej Góry, a w wakacje wypadałoby też wydłużyć do Hrubieszowa jeden kurs Lublin 9.35 – 11.38 Zamość 16.32 –Lublin 18.44 dla potrzeb turystów przede wszystkim. Szczególnie ten „łącznik” do TLK Hetman z Zielonej Góry to byłby samograj w każde wakacje, święta i długie weekendy. Kto pamięta jaki załadowany był zawsze pociąg skomunikowany w Zamościu z dalekobieżnym Wrocławiem ten przyzna mi rację. Mamy tory do Hrubieszowa w całkiem niezłym stanie, podróż pociągiem z Hrubieszowa do Krakowa czy na Śląsk gdzie wielu tutejszych ma członków rodziny lub studiuje byłaby szybsza, tańsza i wygodniejsza niż PKSem.
No i wyjaśnić tez trzeba raz na zawsze jedną kwestię. Ostatnie pociągi do Hrubieszowa nie były nierentowne z powodu małego zainteresowania lecz z powodu niegospodarności PKP i sztucznego nabijania kosztów! Między innymi poprzez obsługę kosztogennym taborem, wożenie na pociągach osobowych zamkniętych dla podróżnych wagonów do napraw w Hrubieszowie itp.
Zatem Szanowni Samorządowcy lokalni, pana posła możecie sobie olewać ale pomysłu reaktywacji potrzebnych połączeń kolejowych nie olewajcie w żadnym wypadku! W tym roku w sezonie turystycznym nawet takie „dziury” jak: Bełżec, Hrebenne czy Werchrata będą miały połączenia kolejowe ze światem. Niebawem po 13 latach przerwy powrócą pociągi do Lubartowa, kto wie czy także nie Parczewa bo tamtejsi samorządowcy walczą o nie. A Hrubieszów i okolice co? Mają powoli przejąć niechlubną rolę największego zadupia w województwie?

2012-01-19 15:57:00 | autor: BarteS

Hrubieszów ma i miał artystów, światowych ludzi. a Tomaszów ma G ó W N O! wieś zabita dechami. PIS niech odejdzie w pokoju. mogą ich nawet na Wawelu pochować wszystkich, byleby ich nie było.

2012-01-13 22:23:00 | autor: kirshner

Jako studentka popieram reaktywację linii kolejowej na trasie Zamość - Hrubieszów. Studiuję w Krakowie i uważam, że podróż pociągiem jest naprawdę wygodna i przyjemna. Na razie trasa kończy się w Zamościu. Tam trzeba się przesiąść na busa lub PKS. Jednak nie jest to proste, biorąc pod uwagę odległość dworca PKP od PKS w Zamościu. A dotarcie z jednego dworca na drugi utrudnia fakt, że pociąg dojeżdża do Zamościa późnym wieczorem... Dlatego korzystam raczej z usług PKS, ale niewątpliwie przerzuciłabym się na przewozy kolejowe, gdyby tylko była taka możliwość!

2012-01-12 19:34:00 | autor: studentk

Jeszcze jesienią wyslałem zapytanie do hrubieszowskiej rady miasta , w sprawie kolei pasażerskiej w Hrubieszowie.
Myślę , że można byłoby dodać w Hrubieszowie dodatkowy przystanek kolejowy , na Antonówce , HRUBIESZÓW ZACHÓD ,przy przejeździe na ulicy Łany.
Poza tym , dla burmistrza Garaja , byłaby to wymarzona okazja , aby reaktywacja autobusowej komunikacji miejskiej w Hrubieszowie , była reaktywacją z prawdziwego zdarzenia, a Hrubieszów jest dostatecznie dużym co do powierzchni miastem , by były 4 linie komunikacji miejskiej.
W tej chwili prędkość szlakowa z Zamościa do Hrubieszowa , wynosi 60km/h. To dość , by kursowanie pociągów pasażerskich miało sens.
Kilkakrotnie odwiedzałem Hrubieszów i jako miłośnikowi kolei jest mi trudno ukryć rozczarowanie , że nie da się do tak pięknego miasta dojechać koleją.
Cieszy fakt , że burmistrz Hrubieszowa , pan Tadeusz Garaj , popiera reaktywację kolei pasażerskiej w swoim mieście.

2012-01-07 15:55:00 | autor: Maciek z Lublin

wytropiono go również w Zamościu www.youtube.com/watch?v=qemCTvFRjSA&feature=related

2012-01-07 15:22:00 | autor: wajch

przy okazji zatrzymuje się w Werbkowicach www.youtube.com/watch?v=OdolFM7Bvcs

2012-01-07 14:34:00 | autor: kolejorz 2

Komu potrzebny ten szynobus? Przecież odjeżdża stąd pociąg, nawet dalekobieżny!www.youtube.com/watch?v=YUu3iA74EG8

2012-01-07 14:15:00 | autor: kolejorz

Jeśli czas podróży byłby krótszy od auto. i busów to ma to sens. Inaczej nie. A wtedy pewnie PKS upadłby po jakimś czasie.
Tak naprawdę to panu posłowi zależy bardziej na zwiedzaniu przez turystów Zamościa, a nie pięknej ziemi hrub. Nie ma co ukrywać.
Ależ ta polityka to machlojki i układy, aż się niedobrze robi :) hi.

2012-01-06 09:50:00 | autor: ~

Hm trudna sprawa... Fakt może coś to da, osobiście jestem za przywróceniem owego połączenia, ale co do PKS'u to nie dziwie się że tak mało ludzi korzysta z hrubieszowskich usług PKS... są to uczniowie którzy wracają do domów po zajęciach szkolnych, ja osobiście wybieram transport busów ponieważ zwracam uwagę na kulturę kierowców i czas jazdy ( od autobusu na trasie ZMC-LHR pn. 10 min różnicy), ale dojeżdżając do ZMC z chęcią przesiądę się na PKP :) a co do przystanku ? Daleko, fakt ale skoro już można marzyć o powrocie PKP do Hrubcia to rusza mi się marzenie o przystanku ( nie realnym ) koło "Stokrotki" hehe :)
Grunt to pozytywna myśl, a inni to niech sobie gadają i ble ble :) co mają robić !:) Pomysł połączenia z pociągiem do Zielonej faktycznie dobry :) Rano wsiadł, dojechał gdzie trzeba, w nocy nie został na dworcu w ZMC ale dojechał do LHR, zadzwonił po taryfę i jest w domu :) POMYSŁ ZACHWALAM !!!!!!!!!!!!!!!

2012-01-05 22:07:00 | autor: OK :)

Ciekawa inicjatywa..., ale znów pojawia się problem rentowności tegoż połączenia, tu chodzi o codzienne kursowanie, czy ruch na tej trasie (codzienny) jest aż tak duży? nie każdy rzuci swój "samochód" i przesiadzie się (nawet z busa, których moim zdaniem nie brak) do "szynobusu". Tym bardziej fatalna lokalizacja, no właściwie to nie wiem czego, bo już nie dworca, ani trakcji tylko samych torów, szynobus musiałby być spalinowy (tak są takie) co automatycznie powoduje iż jest on droższy w ekploatacji. Mniejsza z tym, co do studentów fakt poza województwem studiuje sporo osób z powiatu, wystarczy zobaczyć co się dzieje w autobusie w kierunku Katowic i Krakowa, ale tu znów to samo, nie codziennie tylko zwykle w okresach przedświątecznych, długich weekendach i po tych okresach, liczba pasażerów jest wtedy naprawdę "pokaźna". Wracając do codzienności to zwykle autobus "dalekobieżny" bo tak należy go określić jedzie z hrubieszowa zwykle z 4 osobami (żeby mnie nie atakowano zdarzy się, że jedzie więcej). Także tyle ode mnie studenta, podróżującego PKS-WSCHÓD do Krakowa, nie wiem kto tym szynobusem by jeździł, nie mniej można mieć nadzieję. Pozdrawiam

2012-01-05 20:16:00 | autor: boyk

Nie rozumiem tych aluzji co do PKS-u, w końcu przecież jest to już raczej PKS "Wschód" i dobrowolnie do tej spółki wszedł. A sam pomysł Sz.P. Zawiślaka uważam osobiście za wart "większego" zainteresowania samych mieszkańców. Chociaż by z punktu widzenia ich miejsc pracy niekiedy właśnie w Zamościu lub okolicach. Obecnie szynobusy kursują w większości miast naszego województwa, chociaż by Lublin-Kraśnik z którego mieszkańcy są zadowoleni co skutkuje dalszymi połączeniami tym środkiem transportu. Jeśli to nie przekonuje państwa to przypominam o studentach z tego miasta, zwłaszcza ci studiujący poza naszym województwem. To właśnie z myślą o nich zostały wznowione połączenia międzymiastowe z Zamościa. Nie zapominajmy że Chełm także ma linie kolejową i taka inwestycja mogła by na przestrzeni lat także zostać rozwinięta w tym kierunku. Gratuluję zapału i starań Panie pośle.

2012-01-05 17:26:00 | autor: AW

Haydamaki jest jeszcze komunika miejska. A peron można zrobić na bocznicy koło placu PKS.

2012-01-05 09:36:00 | autor: B

Panie pośle Zawiślak,a czemuż to z takim zapałem starał sie Pan u Marszałka Województwa o likwidację PKS Hrubieszów dla ratowania PKS w Zamościu? Odpowie Pan??? Podejrzewam, że jak ją Pan nazywa "piękną Ziemię Hrubieszowską" ma Pan gdzieś... albo chce Pan ja traktować jak dojną krowę dla interesów innych miast... Daj Pan spokój Panie Zawiślak. Nie masz Pan do czynienia z głupszymi od siebie.

2012-01-05 08:10:00 | autor: prawda jest tak

Powrót kolei do Hrubieszowa byłby czymś pięknym. Jednak rzeczywistość jest brutalna - pasażerskie przewozy koleją zostały zlikwidowane ze względu na brak rentowności.

2012-01-05 02:14:00 | autor: szymek.s

Sławęcin i Jagielony to nie Hrubieszów hehehe

2012-01-05 01:28:00 | autor: Tolek Banan

Szanowny Pan Zawiślak jak i jego partia prowadzi od czasu przegranych wyborów nową kampanię wyborcza . Za jakiś czas będziemy przekonywani , którą ręką dupę podcierać by być jednocześnie "patriotą" i pamiętać kto "poległ" pod Smoleńskiem . Powodzenie Panie pośle

2012-01-04 21:48:00 | autor: jarek

Tylko Czy ktoś pomyślał o tym, że stacja pkp jest na samym końcu miasta, w dawnej siedzibie pkp znajduje sie obecnie co innego. Przecież mieszkając na Sławęcinie, koszarach czy jagielonach jest na ciężko dojść już pod "stokrotkę" a co dopiero na dworzec pkp, He?

2012-01-04 21:39:00 | autor: haydamaki

My, pracownicy PKS Hrubieszów,w wyniku analizy tej Odezwy, w połączeniu z komentarzem Darka P ,uznajemy nasz problem za przykryty, a nową inicjatywę -jako strzał ślepakiem

2012-01-04 20:49:00 | autor: z głębokim poważaniem

Zapomnijmy o propozycji Pana posła o możliwości połączenia PKS Hrubieszów z prawie upadłym PKS Zamość (to nie jest ważne w obliczu powyższej inicjatywy). Próbować trzeba jak proponuje poseł reaktywować linię kolejową Zamość-Hrubieszów. Uruchomienie szynobusu to naprawdę świetny pomysł.

2012-01-04 20:00:00 | autor: Darek P

I tak władze oraz mieszkańcy Hrubieszowa nie rozumieją i nie zrozumieją co znaczy utrzymanie kolejowego połączenia, chociażby w postaci szynobusu. Za duży poziom abstrakcji.

2012-01-04 19:37:00 | autor: kevin

A czy mógłby się Pan odnieść do tego co poseł powiedział na opłatkowej X rady powiatu na temat likwidacji PKS Hrubieszów i podłączenie go do PKS Roztocze z siedzibą w Tomaszowie Biłgoraju lub Zamościu? Bo takie są plotki na mieście cz jest to prawdą co mówią ludzie na mieście?

2012-01-04 17:26:00 | autor: Kresowian