REKLAMA

C3 Krasnopolski

LubieHrubie.pl » Region

A A A

Pismo posła Sławomira Zawiślaka do Starosty Hrubieszowskiego

Dodał: mac

Data dodania: 2012-01-04

W nawiązaniu do mojego wystąpienia w trakcie sesji Rady Powiatu Hrubieszowskiego, która odbyła się 28 grudnia 2011 roku, zwracam się do Pana Starosty z wnioskiem o podjęcie wspólnych działań, których celem jest przywrócenie komunikacji kolejowej na trasie Hrubieszów-Zamość-Hrubieszów.

Reklama

i>Szanowny Pan
Józef Kuropatwa
Starosta
Powiatu Hrubieszowskiego

W nawiązaniu do mojego wystąpienia w trakcie sesji Rady Powiatu Hrubieszowskiego, która odbyła się 28 grudnia 2011 roku, zwracam się do Pana Starosty z wnioskiem o podjęcie wspólnych działań, których celem jest przywrócenie komunikacji kolejowej na trasie Hrubieszów-Zamość-Hrubieszów.


Na w/w odcinku przez wiele lat istniała komunikacja kolejowa, która została niestety trwale zawieszona. Aktualnie wydaje się, że jedyną możliwością jej powrotu jest uruchomienie połączenia obsługiwanego przez autobusy szynowe, oczywiście jeżeli będzie w tej sprawie zainteresowanie ze strony władz terenowych i Przewoźnika.


Z przekazanych mi informacji wynika m.in. iż jeden z szynobusów kursujących na trasie Lublin-Zamość, przyjeżdża w godzinach popołudniowych do Zamościa i pozostaje w nim aż do godzin porannych, kiedy to odjeżdża z powrotem do Lublina. Ponadto jak donosi branżowy portal rynek-kolejowy.pl jedno z połączeń szynobusowych, także obsługiwanych przez Przewozy Regionalne („Podkomorzy”), ze względu na niską frekwencję może być w najbliższym czasie skrócone lub zlikwidowane. W kontekście jak się wydaje istniejących możliwości technicznych warto - według mnie - podjąć rozmowy na temat uruchomienia komunikacji kolejowej na w/w trasie; także z płatnikiem usług kolejowych świadczonych przez Przewozy Regionalne, tj. Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.


Tym bardziej, że jak wynikało z wypowiedzi przedstawiciela UM w Lublinie na spotkaniu dotyczącym problemów i perspektyw kolei na Zamojszczyźnie, które odbyło się 20 grudnia 2011 roku w Zamościu, urząd ten oczekuje na inicjatywę ze strony samorządów - w tym Starostw Powiatowych. Samorządowcy powiatu hrubieszowskiego powinni więc zdecydowanie podjąć w tej sprawie rozmowy. Winni także pamiętać, iż pomimo faktu niezapisania w umowie ramowej pomiędzy UM w Lublinie, a PR trasy Bełżec-Horyniec pociągi - na wniosek samorządowców i pasażerów - jednak na nią wyruszyły.


Uruchomienie połączeń kolejowych z Hrubieszowem jest zasadne w obliczu częściowego odtworzenia połączeń kolejowych z Zamościem i Roztoczem zlikwidowanych we wrześniu 2009 roku decyzją władz PKP Intercity. Niestety z tych udogodnień nie mogą w znacznej mierze korzystać mieszkańcy Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego z uwagi na brak połączenia kolejowego z Zamościem. A przecież tylko dzięki wykorzystaniu „nocującego” w Zamościu szynobusu - przy ewentualnej korekcie rozkładu jazdy - możliwe byłoby wydłużenie trasy pociągu kursującego z Lublina (nr 237 „Magnat”) do Hrubieszowa i skomunikowanie go na stacji Zamość z pociągiem PKP Intercity „Hetman” Zamość - Zielona Góra. Ponadto można byłoby uruchomić w godzinach porannych odjazd w/w szynobusu ze stacji Hrubieszów Miasto, a następnie jego przyjazd do stacji Zamość przed odjazdem w/w pociągu „Hetman”.


Mając na uwadze moje stałe zainteresowanie zapewnieniem kolejowego transportu publicznego dla mieszkańców naszego regionu, przy stale rosnącej popularności przywróconych połączeń kolejowych, wierzę, że podjęta nowa inicjatywa – ważna dla rozwoju kolejowego rynku usług przewozowych - może być skutecznie przeprowadzona. Informuję, iż poparcie dla omawianej inicjatywy zgłosił już m.in. PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie. Jego Dyrektor Pan Zygmunt Grzechulski, według mojej wiedzy, chętnie udzieli pomocy w sprawach technicznych - dokumentacji, pozwoleń, ewentualnego wsparcia budowy etc. Warto również dodać, iż przy wsparciu dla w/w projektu ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie można byłoby ubiegać się o fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego czy wreszcie podjąć starania o unijne środki na rewitalizację linii kolejowych. Możliwości dofinansowania inwestycji kolejowych można także znaleźć w programach i projektach transgranicznych.


Poniżej przedstawiam wstępną analizę stanu i zmian lokalizacyjnych dla przystanków kolejowych skonsultowaną z PKP PLK S.A Zakład Linii Kolejowych w Lublinie:

1. Istniejące przystanki w miejscowościach:
a) Miączyn (stan peronu - z płyt chodnikowych),
b) Zawalów (miejsce do wysiadania - brak peronu),
c) Koniuchy (peron w stanie dobrym; oddalony od szosy Horyszów - Przewale, przejazdu kat. „D” około 200 metrów - propozycja przesunięcia w okolice w/w przejazdu),
d) Frankamionka (daleko od zabudowań - do ewentualnej likwidacji),
e) Konopne (peron w stanie dobrym; oddalony od szosy Hostynne - pola, przejazdu kat. „D” około 180 metrów - propozycja przesunięcia w okolice w/w przejazdu),
f) Werbkowice (odbudować przejście kat. „E” z budynku dworca na peron przez tory linii LHS),
g) Metelin (peron w stanie dobrym; oddalony od drogi gminnej Metelin-Czerniczyn, przejazdu kat. „D” około 250 metrów - do ewentualnej likwidacji).

2. Propozycja nowych przystanków:
a) Zamość Starówka (okolice ul. Partyzantów, wymiana korespondencji w tej sprawie pomiędzy PKP PLK S.A Zakład Linii Kolejowych w Lublinie, a Urzędem Miasta Zamość. W/w zakład przesłał pismo o wyrażenie zgody na budowę w/w przystanku do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Propozycję tego przystanku - jako ważnego dla kierunku hrubieszowskiego - zgłosiłem 24 maja 2011 r. w czasie lubelskiej konferencji dotyczącej perspektyw funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa lubelskiego z udziałem Prezesa PKP PLK Z. Szafrańskiego),
b) Zamość ul. Legionów (przy przejeździe kat. „A”- obwodnica miasta; jest zainteresowanie budową przystanku ze strony Miasta Zamość),
c) Jarosławiec (wybudować peron przy przejeździe kat. „B” w km 16,914, stanowiący skrzyżowanie z drogą krajową nr 74 Zamość - Hrubieszów),
d) Terebiniec (wybudować peron przy przejeździe kat. „C” w  km 51,659, stanowiący skrzyżowanie z drogą powiatową Podhorce - Terebiń ).
Kwestia ilości i umiejscowienia przystanków pozostaje oczywiście do decyzji m.in. samorządów leżących na trasie omawianej linii kolejowej, w tym także z terenu powiatu hrubieszowskiego. Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że koszty budowy lub remontu przystanków kolejowych nie muszą być zbyt duże. Wydaje się, że np. wyłożenie peronu kostką brukową i zamontowanie wiaty to koszt około 20 tys. zł za jeden przystanek.

Pragnę zwrócić uwagę na równość wszystkich obywateli w dostępie do komunikacji. Są one wskazane m.in. w naczelnych zasadach ustroju Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Zasada państwa jednolitego, zapisana w art. 3 konstytucji RP.
2. Zasada zrównoważonego rozwoju kraju, określona w art. 5 Konstytucji RP.


Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym, w którym mamy wspólny budżet centralny, do którego wszyscy bez wyjątku odprowadzamy nasze podatki. Z tych podatków Rząd RP, instytucje i organy reprezentujące rząd w wypełnianiu poszczególnych obowiązków państwa mają obowiązek zapewnienia zrównoważonego rozwoju kraju poprzez równomierne i sprawiedliwe finansowanie zadań państwa w różnych na obszarze całej RP. Dlatego też zasadnym jest, aby w dostępie do komunikacji kolejowej nie byli pomijani również mieszkańcy powiatu hrubieszowskiego.

W związku z powyższym wyrażam głęboką nadzieję, że Pan Starosta zechce podjąć się roli osoby, która zorganizuje spotkanie wójtów powiatu hrubieszowskiego oraz pozostałych stron ważnych dla skutecznego zrealizowania projektu przywrócenia połączeń kolejowych z Hrubieszowem. Oddając się do dyspozycji Panu Staroście, liczę na zainteresowanie tematem także Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego Pana Tomasza Zająca, Burmistrza Hrubieszowa Pana Tadeusza Garaja, oraz samorządowców z terenu powiatu zamojskiego.


Wierzę, że podjęta inicjatywa przyczyni się do przywrócenia Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego na kolejową mapę naszego kraju, co z pewnością korzystnie wpłynie na rozwój pięknej Ziemi Hrubieszowskiej, licznie odwiedzanej przez turystów.


***


Poseł na Sejm RP
Sławomir Zawiślak

Podziel się:
« wstecz