Nadanie stopni oficerskich

Hrubieszów

Reklamy

W dniu 25 sierpnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie odbyła się uroczystość wręczenia AKTÓW MIANOWANIA na stopnie oficerskie żołnierzom 27 Dywizji Armii Krajowej, uczestniczącym w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II Wojny Światowej i w okresie powojennym.

Przybyłych kombatantów powitał Wicestarosta Powiatu Hrubieszowskiego Pan Leszek Czerwonka.

Następnie Szef Wydziału Rekrutacji mjr mgr Wacław Czeczko z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu odczytał Postanowienia i Decyzje o mianowaniu na stopień podporucznika Wojska Polskiego.

I tak:
Z dniem 23 czerwca 2010 roku Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mianował nie będące w czynnej służbie wojskowej na stopień Podporucznika Wojska Polskiego:

sierż. nie podl. ob. sł. wojsk. Henrykę Czerską c. Wacława
sierż. nie podl. ob. sł. wojsk. Romualdę Kasprowicz c. Jana
sierż. nie podl. ob. sł. wojsk. Irenę Matuszyńską c. Aleksandra

Ostatnim akcentem uroczystości wręczenia aktów mianowania kombatantom był drobny poczęstunek ufundowany przez władze Starostwa.

***

info i foto:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Zdjęcia »