Stanisław Eugeniusz Bodes otrzymał Statuetkę

Hrubieszów

Reklamy

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Hrubieszowa z okazji 610 – lecia nadania praw miejskich, hrubieszowski malarz – batalista Stanisław Eugeniusz Bodes, na wniosek Burmistrza Miasta i po akceptacji Kapituły, otrzymał honorową nagrodę miasta Hrubieszowa – Statuetkę Króla Władysława Jagiełły.

W uzasadnieniu przeczytamy …

Stanisław Bodes jest pochodzącym z Hrubieszowa artystą, specjalizującym się w malarstwie batalistycznym, które z uwagi na ogrom prezentowanych wydarzeń, wiedzę potrzebną do przeniesienia na obraz poszczególnych faktów, losów ludzkich, trudności kompozycyjnych jest najtrudniejszą dziedziną malarstwa, wymagającą od autora szczególnych predyspozycji.

Stanisław Bodes niezwykle rzetelnie przygotowuje się do malowania swoich obrazów studiując fakty historyczne, a także kulturę, modę i uzbrojenie. Do każdego dzieła przygotowuje dziesiątki szkiców. Jego pasją jest malowanie obrazów, które ułożone chronologicznie pokażą jego wizję sławnych i bohaterskich czynów rycerstwa, a później wojska polskiego w ciągu 1000 – letniej historii oręża polskiego. Malując obrazy Stanisław Bodes oddaje swój osobisty hołd tysiącom bezimiennym żołnierzy, powstańcom polskim, którzy swoje życie złożyli w ofierze, gdy zaszła taka historyczna potrzeba.

Stanisław Bodes w swojej ponad czterdziestoletniej pracy twórczej, namalował kilkaset obrazów i prezentował swoje dzieła na wielu wystawach w kraju i za granicą. Do najciekawszych należały na pewno wystawy warszawskie: w Pałacu Lubomirskich, w Akademii Obrony Narodowej czy wystawa na I Zjeździe Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Warto też wymienić wystawy w Arsenale w Zamościu, na zamku w Gołubiu – Dobrzyniu i na zamku w Wormontowicach niedaleko Legnicy, gdzie saksońskie Stowarzyszenie Południowych Pól Bitewnych zorganizowało Biwak Historyczny Polsce. Efektem tej wystawy było zaproszenie Pana Stanisława Bodesa do Niemiec, gdzie prezentował swoje obrazy na terenie Saksonii.

Obrazy Stanisława Bodesa wyróżnia rozmach, kolorystyczny dynamizm, ekspresja ludzi i koni, perfekcyjna technika w operowaniu detalami kostiumu, uzbrojenia czy rekwizytu wojennego.

Arysta – batalista od kilku lat pracuje nad projektem panoramy Bitwy pod Grunwaldem. Szkice do tego monumentalnego dzieła oraz kilkadziesiąt szczegółowych studiów akwarelowych i olejnych można obecnie zobaczyć w holu Panoramy Racławickiej we Wrocławiu.

Przez krytyków sztuki i dziennikarzy Stanisław Bodes został nazwany „Kossakiem znad Huczwy” i „Matejko z Hrubieszowa”. Te zaszczytne porównania z największymi polskimi artystami – malarzami, świadczą o talencie i uznaniu pracy Stanisława Bodega.

Mając na uwadze cały dorobek artystyczny Stanisława Eugeniusza Bodega i fakt, iż poprzez swoją pracę przyczynia się do rozsławiania naszego miasta w kraju i za granicą, przyznanie nagrody jest jak najbardziej uzasadnione.

Wręczenie nagrody odbyło się podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, dnia 2.09.2010 r. w sali widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury. Nagrodę wręczył Burmistrz Miasta Hrubieszowa p. Zbigniew Dolecki, w asyście przewodniczącej Rady Miasta p. Grażyny Temporowicz, przewodniczącego Kapituły p. Jerzego Krzyżewskiego, wiceprzewodniczących Rady Miasta p. Zofii Michny i Józefa Bojarczuka oraz pozostałych radnych, wojewody lubelskiego p. Genowefy Tokarskiej, przedstawiciela marszałka województwa lubelskiego p. Elżbiety Prus, prof. dr hab. Ryszarda Szczygło, prof. zw. dr hab. Mieczysława Sawczuka, Starosty Powiatu Hrubieszowskiego p. Józefa Kuropatwy, przewodniczącego Rady Miejskiej I kadencji p. Wiktora Lemańskiego, wicemera Włodzimierza Wołyńskiego na Ukrainie, innych: księży, wójtów, pozostałych zaproszonych gości i licznie przybyłych na uroczystą sesję mieszkańców Hrubieszowa. Długie i gromkie oklaski na stojąco, wyraziły uznanie i akceptację dla dotychczasowej działalności artystycznej Stanisława Eugeniusza Bodesa oraz trafnego przyznania nagrody.

***

Opracował – mak