25 czerwca 2024

Będzie dofinansowanie na termomodernizację szkoły podstawowej w Trzeszczanach

Gmina Trzeszczany, która otrzyma dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Trzeszczanach.

Reklamy

 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbył się w poniedziałek briefing prasowy, podczas którego wręczono 8. umów Beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Chodzi o Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Łączna kwota przyznanego dofinansowania ze środków UE dla tych projektów wyniosła ponad 12,5 mln zł.

W briefingu uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski oraz Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (DW EFRR) Anna Brzyska.

Reklamy

W gronie beneficjentów znalazły się: Gmina Leśniowice, Gmina Trzeszczany, Gmina Stanin, Gmina Piszczac, Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Celejowie, Miasto Zamość, Gmina Bełżyce oraz Gmina Krzywda.

– Potrzeby w zakresie termomodernizacji są wciąż bardzo duże. Dlatego cieszę się, że dzięki zwiększeniu środków w tym konkursie do grona beneficjentów dołączy osiem kolejnych podmiotów. – podkreślił wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski.

Reklamy

Zarząd Województwa Lubelskiego po raz drugi zwiększył alokacje środków w konkursie (ogłoszonym grudniu 2018 roku) dotyczącym efektywności energetycznej sektora publicznego. Dzięki tej decyzji do grona 97 beneficjentów, którzy w październiku 2019 roku podpisali umowy w ramach tego konkursu, dołączyło kolejnych 8 podmiotów.

– Dodatkowe fundusze pozwolą na termomodernizację dwunastu budynków. W ramach prac przewidziano także zainstalowanie ośmiu sztuk instalacji paneli fotowoltaicznych, sześciu jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE, wymianę źródeł ciepła na piece czy kotły oraz wymianę oświetlenia. – wylicza Dyrektor DW EFRR Anna Brzyska.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania ze środków UE dla tych projektów wyniosła ponad 12,5 mln zł. Szacuje się, że dzięki tym działaniom roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie łącznie ok. 1245,66 ton równoważnika dwutlenku węgla w ciągu roku.

 

Podsumowanie:

W ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego z RPO WL 2014-2020 podpisano w sumie 257 umów (w ramach 3 konkursów) o wartości ogółem prawie 774 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to nieco ponad 453 mln zł.

Z konkursu ogłoszonego w 2016 roku realizowanych jest 87 umów na łączną kwotę dofinansowania ze środków Unii Europejskiej ponad 205 mln zł, z drugiego konkursu ogłoszonego w 2017 roku, 65 umów na łączną kwotę dofinansowania nieco ponad 122 mln zł. Projekty zakładają m.in. termomodernizację 593 budynków, zainstalowanie 238 sztuk instalacji paneli fotowoltaicznych oraz 218 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. Szacuje się, że dzięki tym działaniom ograniczenie gazów cieplarnianych wyniesie łącznie ok. 64 974,28 ton równoważnika dwutlenku węgla w ciągu roku.

 

Charakterystyka projektów, które podpisały umowy 11 grudnia 2019 roku:

Gmina Leśniowice – Projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Leśniowicach, Pliskowie i Wygnańcach, gmina Leśniowice” obejmuje termomodernizacje (w tym m.in: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż kotła na pelet, wymianę instalacji c.o.) 3 budynków użyteczności publicznej w tym: budynku OSP w Leśniowicach, świetlicy w Wygnańcach oraz świetlicy w Pliskowie.

Gmina Trzeszczany – Projekt pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Trzeszczanach” dotyczy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach poprzez wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian zewnętrznych, modernizację instalacji elektrycznej (w tym montaż paneli fotowoltaicznych), wymianę instalacji c.o. oraz kotła na pelet. Łączny koszt realizacji projektu wyniesie 2 677 263,76 zł, a dofinansowanie z EFRR i budżetu państwa to 1 396 984,37 zł.

Gmina Stanin – Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stanin” obejmuje termomodernizację budynków Szkół Podstawowych w miejscowościach Sarnów oraz Zagoździe poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę kotła na kocioł na pelet, zastosowanie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii, docieplenie ścian zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznych, wymianę oświetlenia na oświetlenie typu LED.

Gmina Piszczac – Projekt pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Piszczac- zadanie II” dotyczy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej oraz budynku gimnazjum w Chotyłowie. Zakres prac w ramach projektu to m.in: ocieplenie stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji CO, montaż oświetlenia typu LED, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz montaż gruntowej pompy ciepła.

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie – Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Oddziału I w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Celejowie, Celejów 68, 24-120 Kazimierz Dolny” dotyczy termomodernizacji budynku w Celejowie poprzez: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie poddasza i ścian zewnętrznych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Miasto Zamość – Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu” obejmuje: wymianę systemów grzewczych, montaż instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne), wymianę oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie typu LED, termomodernizację ścian zewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Gmina Bełżyce – Projekt pn.”Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Matczynie gm. Bełżyce” obejmuje kompleksową, głęboką termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Matczynie, poprzez – wymianę instalacji c.o., wymianę źródeł ogrzewania, użycie paneli fotowoltaicznych jako dodatkowe źródło energii (OZE), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę opraw oświetleniowych na LED, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku.

Gmina Krzywda – Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym” obejmuje kompleksową, głęboką termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym, poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż oświetlenia typu LED, montaż nawiewników, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz modernizację instalacji c.o. 

 

info i fot. UMWL