Będzie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Teptiuków – ZDJĘCIA

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Teptiukowie otrzyma nowy samochód ratowniczo gaśniczy o wartości 55 tysięcy złotych. Promesa na jego zakup została odebrana w Lublinie.

Reklamy

8 czerwca 2021 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 Komendy Miejskiej PSP w Lublinie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której zostały wręczone promesy na zakup pojazdów ratowniczo – gaśniczych dla 21 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego na łączną kwotę 16 mln. zł.

Beneficjentami programu są zarówno jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (12 jednostek) jak i jednostki OSP spoza systemu (9 jednostek).

Reklamy

Na dotacje budżetu państwa składają się:

– dotacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – 2,6 mln zł,

– dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – 5 mln zł,

– fundusze Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 2,6 mln zł.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu. Następnie podniesiono flagę państwową oraz odegrano hymn narodowy.

Wręczenia promes dokonali: wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski, poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki, poseł na Sejm RP Syslwester Tułajew oraz członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed. W uroczystości udział wzięli także komendanci powiatowi i miejscy PSP z Lubelszczyzny. Podczas uroczystej zbiórki odczytano adres okolicznościowy Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Teptiukowie, w gminie Hrubieszów, została ujęta w wykazie planowanych zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych na rok 2021. Na kupno dla OSP Teptiuków średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego zostało zaplanowane dofinansowanie ze środków finansowych NFOŚiGW i WFOŚiGW w wysokości 396 000 zł oraz dotacja budżetowa ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie 154 000 zł.

W odebraniu promes, reprezentując powiat hrubieszowski, udział wzięli Gminny Komendant OSP Hrubieszów, jednocześnie funkcjonariusz KP PSP w Hrubieszowie – Sławomir Jaskorski oraz st. kpt. Piotr Gronowicz – Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie.

(info: st. kpt. Marcin Lebiedowicz, fot. KP PSP Hrubieszów)


Zobacz też:

Pożar stodoły w Uchaniach. Interweniowało 5 zastępów Straży Pożarnej. Kolejne podpalenie? – ZDJĘCIA

Pożar stodoły w Uchaniach. Interweniowało 5 zastępów Straży Pożarnej. Kolejne podpalenie? – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Instagramie