Dołhobyczów: Zebranie Gminnej Spółki Wodnej

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Dołhobyczowie zaprasza delegatów oraz wszystkich zainteresowanych, na walne zebranie, które odbędzie się w dniu 30 marca 2021 r.

Reklamy

Początek zebrania o godzinie 10:00 w lokalu sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dołhobyczowie.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie, wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zgromadzenia,

2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad,

3. Sprawdzenie listy obecności,

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia,

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności GSW za rok 2020,

6. Dyskusja nad punktem 5,

7. Przedstawienie zakresu robót, które mają być wykonane w 2021r. – dyskusja,

8. Ustalenie planu działalności GSW na rok 2021 – dyskusja,

9. Ustalenie wysokości składek na rok 2021 – dyskusja,

10. Przyjęcie uchwał:

– w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania GSW w Dołhobyczowie na rok 2021,

– w sprawie zatwierdzenia planu finansowego GSW w Dołhobyczowie na rok 2021,

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gminnej Spółki Wodnej Dołhobyczów za 2020r. oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020r.,

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Spółki Wodnej Dołhobyczów za 2020r. oraz udzielenia Zarządowi absolutorium.

11. Wolne wnioski i zapytania, sprawy bieżące,

12. Zakończenie obrad.

(info: Urząd Gminy Dołhobyczów)


Zobacz też:

Pełnomocnik PiS Maryla Symczuk w sprawie działań starosty Anety Karpiuk i rezygnacji dyrektora szpitala

Pełnomocnik PiS Maryla Symczuk w sprawie działań starosty Anety Karpiuk i rezygnacji dyrektora szpitala

LubieHrubie na YouTube