Dużo dobrego w Alojzowie

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to święto obchodzone w całej Europie od lat 90. XX wieku.

Reklamy

 

LUBIMY KULTURĘ!

25 maja 2018r. delegacja wychowanków OREW-u i uczestników WTZ wraz z opiekunami brała udział w Maratonie pod hasłem „Lubię kulturę” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Hrubieszowie. Uczestnicy WTZ i wychowankowie OREW-u mieli możliwość przejawić swoją aktywność społeczną oraz dostrzec piękno literatury polskiej.

Maraton umożliwił także doskonalenie umiejętności czytania. Pani Anna Drogoszewka, Pan Andrzej Staroń i Pani Ewa Polikowska czytali Legendę Warszawską „Złota Kaczka” autorstwa Artura Oppmana.

Wydarzenie sprzyjało również integracji Ośrodka ze środowiskiem lokalnym. Uczestnicy wzięli udział w rozgrywkach sportowych, a także wspólnie z opiekunami zaprezentowali rękodzieło artystyczne.

 

***

 

W RAMACH ŚWIĘTA I INTEGRACJI…

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to święto obchodzone w całej Europie od lat 90. XX wieku.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na terenie całego kraju również uroczyście obchodzi ten wyjątkowy dzień. To dobra okazja do poznania środowiska osób z niepełnosprawnością, zrozumienia ich problemów i potrzeb. Dzień ten staje się okazją do integracji ze środowiskiem lokalnym oraz włączenia tych osób do większego udziału w życiu społecznym. To wyjątkowe święto uczciły również: Warsztat Terapii Zajęciowej i Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy 24 maja 2018r.  

 

Info i foto: OREW w Alojzowie