23 maja 2024

Dziekanów: Zawsze w pamięci mieszkańców tej ziemi

Zbierają się w Dziekanowie co roku, na początku maja. Przynoszą wiązanki i kwiaty. Później, po uroczystej mszy świętej, w powadze i zadumie idą pod pomnik ks. Stanisława Staszica.

Mowa o reprezentacjach samorządowych, reprezentacjach sołectw i instytucji do których dołączają mieszkańcy Dziekanowa i okolic.

Wszystko po to aby oddać hołd wielkiemu Polakowi i jednocześnie dobroczyńcy Ziemi Hrubieszowskiej. To On, ks. Stanisław Staszic, założył w 1816 roku Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie, w ramach którego zrzeszonych w nim chłopów zwolnił z pańszczyzny i obdarował swoją ziemią.

Ciągle myślimy, a szczególnie tego dnia, jak jeden człowiek mógł zrobić tak dużo i to w tak trudnym czasie, pod zaborami. Wprowadzeniem w tę zadumę są zawsze słowa wójta gminy Hrubieszów Jana Mołodeckiego, z którymi zwraca sie do zebranych otwierając Obchody Staszicowskie oraz odprawiającego Mszę św. ks. prałata ppłk Andrzeja Puzona.

Tegoroczne Uroczystości odbyły się 4 maja a organizatorami byli: Wójt i Rada Gminy Hrubieszów oraz mieszkańcy Sołectwa Dziekanów.