22 kwietnia 2024

Dzień Seniora w Mienianach

Spotkanie najstarszych mieszkańców Mienian zorganizowano 8 października w świetlicy wiejskiej. Dla najstarszych z obecnych były prezenty, a dla wszystkich upominki.

 

Spotkanie najstarszych mieszkańców Mienian zorganizowano 8 października br. Przy uroczystym obiedzie wystąpił dla nich zespół „Zuzanki” z Moniatycz. Kilka piosenek zaprezentował także zespół „Na jeden raz”, miejscowy ale działający przy GOK w Wołajowicach.

Dla najstarszych z obecnych były prezenty, a dla wszystkich upominki – to od gości i organizatorów. Dla tych drugich Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Hrubieszów ufundowali nagrodę finansową za przygotowanie tego święta.

Dzień Seniora zorganizowali: Sołtys z Radą Sołecką, Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich w Mienianach oraz Radny Mienian.

 

źródło i fot. UG Hrubieszów