29 maja 2024

Dzień Seniora w Wolicy

4 października 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Wolicy swoje doroczne święto obchodzili starsi mieszkańcy miejscowości.


Życzenia Seniorom złożyli: Sołtys wsi Wolica, Wójt gminy Hrubieszów i inni zaproszeni goście. Był uroczysty obiad, były upominki a dla najstarszej i najstarszego z przybyłych mieszkańców Wolicy kwiaty.

Dla wszystkich koncertował miejscowy zespół „Polanie”, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wołajowicach.

Uroczystość zorganizowali: Koło Gospodyń Wiejskich, Sołtys i Rada Sołecka w Wolicy.źródło i fot. UG Hrubieszów