23 lipca 2024

Zapraszamy na hrubieszowski Festiwal Biegowy 2015

W piątek 9.10.2015 r. na Stadionie HOSiR w Hrubieszowie odbędzie się Festiwal Biegowy 2015. Zapraszamy do udziału w zawodach i kibicowania młodym sportowcom.

Reklamy


Festiwal Biegowy 2015

Regulamin

Reklamy

 

1. Cel imprezy:

– popularyzacja lekkiej atletyki w śród młodzieży;

Reklamy

– przegląd i wstępna selekcja uzdolnionej sportowo młodzieży do uprawiania sportu;

– propagowanie zdrowego stylu życia;

 

2. Organizator:

 HOSiR, MKS Unia Hrubieszów

 

3. Patronat:

Burmistrz Miasta Hrubieszowa

 

4. Termin i miejsce:

9.10.2015 r. (piątek) , Stadion HOSiR w Hrubieszowie  ul. Ciesielczuka 2.

Szkoły Podstawowe godz.9.00

Szkoły Gimnazjalne godz.10.00

Szkoły Ponadgimnazjalne 11.00

 

5. Konkurencje:


Szkoły Podstawowe:

Dziewczęta – 60m, 300m, 600m

Chłopcy – 60m, 300m, 1000m

 

Szkoły Gimnazjalne:

Dziewczęta – 100m, 300m, 600m

Chłopcy – 100m, 300m, 1000m


Szkoły Ponadgimnazjalne:

Dziewczęta -100m,400m,600m

Chłopcy- 100m,400m,1000m

 

6. Sposób przeprowadzenia zawodów:

Zawody zostaną rozegrane w trzech kategoriach podzielonych na szkoły – Podstawowe (ur.2003 i młodsi) Szkoły Gimnazjalne (ur.2000 i młodsi) Szkoły Ponadgimnazjalne (1999 i starsi). We wszystkich konkurencjach  zostaną rozegrane serie na czas. Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów PZLA.

 

7. Warunki uczestnictwa:

W Mistrzostwach maja prawo startu wszyscy chętni uczniowie Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych oraz Ponadgimnazjalnych. Każda szkoła ma prawo wystawić dowolną ilość osób. Każdy zawodnik ma prawo udziału w 1 konkurencji.

Zgłoszenia zawodników w dniu zawodów, obowiązuje strój sportowy.

 

8. Nagrody:

Indywidualnie – za miejsca I-III medale oraz dyplomy

Drużynowo: I miejsca w poszczególnych kategoriach szkół – puchary

 

9. Punktacja:

 I m. – 12 pkt., II m. – 9 pkt., III m. – 7 pkt., IV m. – 5 pkt., V m. – 4 pkt., VI m. – 3 pkt., VII m. – 2 pkt., miejsca od VIII do ostatniego – 1pkt.

 

10. Postanowienia końcowe

Koszty przejazdu na zawody pokrywają instytucje zgłaszające. Obowiązek ubezpieczenia oraz badań lekarskich uczestników zawodów spoczywa na instytucji (szkole) delegującej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie HOSiR

W sprawach spornych decyzje podejmuje bezpośredni organizator zawodów, po konsultacji z sędzią głównym zawodów.