21 czerwca 2024

Gmina Horodło: Poszukiwani kandydaci na rachmistrzów

W gminie Horodło ogłoszono nabór kandydatów na rachmistrzów w spisie powszechnym, który odbędzie się w 2021 roku.

Reklamy

Gminny Komisarz Spisowy w Horodle ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Narodowy Spis Powszechny 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

Reklamy

Kandydaci mogą składać oferty w terminie 1.02.2021 – 8.02.2021 osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: ug@horodlo.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

Reklamy
  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Więcej szczegółów na stronie gminy Horodło »


Zobacz też:

Był taki klub: LZS Międzylesie Wólka Poturzyńska, gmina Dołhobyczów

Był taki klub: LZS Międzylesie Wólka Poturzyńska, gmina Dołhobyczów


LubieHrubie na Twitterze