18 kwietnia 2024

Kolejne zwolnienia i postojowe z ZUS

Umorzenie składek za grudzień i styczeń oraz ponowna wypłata świadczenia postojowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – to rozwiązania, które przewiduje dla firm nowe rozporządzenie Rady Ministrów. Wnioski będzie można składać od 1 lutego.

Prawo do pomocy otrzymali przedsiębiorcy z niemal 50 różnych branż. Zakres i forma wsparcia zależy od rodzaju przeważającej działalności gospodarczej. O umorzenie składek za grudzień i styczeń oraz ponowne świadczenie postojowe (do dwóch razy) będą mogli  wystąpić między innymi przedsiębiorcy z branży fitness, gastronomicznej, turystycznej, organizatorzy targów, wystaw i kongresów, prowadzący różne formy edukacji, obiekty noclegowe, uzdrowiska, pralnie, obiekty kultury i rozrywki, firmy zajmujące się fotografią, produkcją lub dystrybucją filmów i muzyki, fizjoterapeuci i paramedycy. Ze zwolnienia ze składek za grudzień i styczeń skorzystają również taksówkarze (kod PKD 49.32.Z) i prowadzący usługi wspomagające transport (PKD 52.23.Z).

Nieco inny zakres wparcia dotyczy przedsiębiorców, których przeważająca działalność to sprzedaż detaliczna w sklepach i na targowiskach (kody PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z). Przysługuje im zwolnienie ze składek za styczeń i jednokrotna wypłata ponownego świadczenia postojowego.

Część firm, w oczekiwaniu na pomoc, opłaciła składki za grudzień. Po ich umorzeniu będą mogły wystąpić do ZUS o zwrot nadpłaconej kwoty albo pozostawić na koncie do rozliczenia należności za dalsze miesiące.

Jakie warunki należy spełnić?

Umorzenie składek i postojowe obejmuje płatników, którzy 30 listopada 2020 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną kodami PDK wymienionymi w rozporządzeniu. Decyduje więc wpis w rejestrze REGON na ten dzień.

Wsparcie otrzymają przedsiębiorcy, których przychód z tej działalności spadł o co najmniej 40 proc. Należy porównać sytuację w jednym z dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku do ZUS z poprzednim miesiącem lub analogicznym miesiącem poprzedniego roku.

Przykład:

Przedsiębiorca składa wniosek o wsparcie w lutym. Jako jeden z dwóch miesięcy poprzedzających może więc wskazać styczeń 2021 r. lub grudzień 2020 r.

  • Jeśli wskaże styczeń 2021 r., to porównuje przychód z tego miesiąca do grudnia lub stycznia 2020 r.
  • Jeśli wskaże grudzień 2020 r., to porównuje przychód z tego miesiąca do listopada 2020 r. lub grudnia 2019 r.

Składając wniosek o postojowe, przedsiębiorca nie może mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, chyba że podlega ubezpieczeniom społecznym z działalności gospodarczej.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

O wsparcie będzie można wystąpić od 1 lutego przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Płatnicy będą mieć czas na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek za grudzień i styczeń do 31 marca. Jeśli przedsiębiorca ma obowiązek samodzielnie składać deklaracje rozliczeniowe, to do końca lutego musi także przesłać do ZUS deklaracje za grudzień i styczeń.

O świadczenie postojowe można wystąpić nawet do trzech miesięcy po ustaniu stanu epidemii. Warto jednak pamiętać, że data złożenia wniosku ma wpływ na to, które miesiące należy wziąć pod uwagę przy ocenie spadku przychodu.

***

Wsparcie z ZUS Kod PKD przeważającej działalności
§  ponowne świadczenie postojowe (jednorazowe)

§  zwolnienie ze składek za styczeń

47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

§  zwolnienie ze składek za grudzień i styczeń 49.32.Z – działalność taksówek osobowych

52.23.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

§  ponowne świadczenie postojowe (maksymalnie dwa razy)

§  zwolnienie ze składek za grudzień i styczeń

49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z – działalność fotograficzna

77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.11.A – działalność agentów turystycznych

79.12.Z – działalność organizatorów turystyki

79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A – nauka języków obcych

85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.10.Z – działalność szpitali (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowegolub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej),

86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D – działalność paramedyczna

90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z – działalność muzeów

93.11.Z – działalność obiektów sportowych

93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

(info, wideo: ZUS)


Zobacz też:

Zwolnienie ze składek w kulturze – wnioski do 15 marca

Zwolnienie ze składek w kulturze – wnioski do 15 marca

LubieHrubie na Instagramie