Gmina Hrubieszów: Radni o OZE, drogach i spółdzielni socjalnej

Gmina Hrubieszów będzie się starać o kolejne dotacje na zakup i montaż instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Reklamy

 

Podczas sesji, która odbyła się we wtorek 30 kwietnia, wójt Tomasz Zając poinformował, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego planuje nabór nowych wniosków o dotacje na przełomie lipca i sierpnia tego roku.

– Zanim to nastąpi chcemy sprawdzić ilu mieszkańców byłoby zainteresowanych tą formą wsparcia. Dlatego w maju będziemy przyjmować deklaracje chętnych do udziału w projekcie, a jednocześnie będziemy szukać firmy, która wykona audyt energetyczny potrzebny do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania. Oprócz budynków prywatnych będziemy się starać o unijne środki na zakup paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, w tym przede wszystkim na szkołach – zapowiada w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową wójt Tomasz Zając. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego można otrzymać na ten cel do 85 procent kosztów netto.

Podczas wtorkowej sesji radni przyjęli również program gospodarczy w zakresie budownictwa na 2019 rok. – To dokument, który powstał głównie na podstawie uwag, postulatów i sugestii, zgłaszanych przez mieszkańców na zebraniach wiejskich. Są w nim zapisane plany inwestycji drogowych i sposoby ich finansowania. W tym roku na jego realizację planujemy wydać około 1,5 miliona złotych – mówi wójt Tomasz Zając. Pieniądze te mają być wykorzystane m.in. na modernizację dróg: Czerniczyn – Kozodawy, Czumów – Kozodawy i Kułakowice Drugie – Kułakowice Trzecie oraz opracowanie dokumentacji budowy chodnika w Teptiukowie. Na pierwszą z tych inwestycji gmina chce pozyskać dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a dwie kolejne mają szanse na dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych. W planie inwestycji drogowych na bieżący rok jest również wykonanie w 15 miejscowościach nowych nawierzchni o łącznej długości około 4 kilometrów.

Ponadto rada Gminy Hrubieszów przyjęła uchwałę o utworzeniu nowej spółdzielni socjalnej. Jej partnerem w realizacji tego pomysłu będzie Stowarzyszenie „Przystań” w Mienianach, które ma już doświadczenia z pierwszej w gminie spółdzielni socjalnej „Kuźnia Talentów” i, prowadzonego przez stowarzyszenie, Centrum Integracji Społecznej w Mienianach. W nowej spółdzielni miałoby znaleźć zatrudnienie 5 osób, które mogłyby się zajmować remontami dróg oraz pracami porządkowymi także na rzecz mieszkańców innych gmin. Kolejnym krokiem będzie opracowanie statutu i wybór władz spółdzielni, a potem jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wójt Tomasz Zając ma nadzieję, że nowa spółdzielnia rozpocznie działalność w wakacje. 

 

(źródło: ias24.eu)