22 maja 2024

Gmina Mircze: Trzy świetlice wiejskie do remontu

W ciągu czterech najbliższych miesięcy Gmina Mircze wyremontuje trzy świetlice wiejskie. Pieniądze na ten cel będą pochodzić z budżetu samorządu i funduszy unijnych.

Wykonawcy robót, które będą prowadzone w miejscowościach Modryń-Kolonia, Modryniec i Miętkie-Kolonia, już zostali wybrani.

W Modryniu-Kolonii ekipy remontowe mają m.in. osuszyć i zabezpieczyć fundamenty, przebudować dach, wymienić okna i drzwi, a także docieplić obiekt i wykonać tynki wewnątrz budynku. W planach jest też położenie nowych instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz montaż zbiornika na ścieki.

Podobne prace mają być wykonane we wsiach Miętkie-Kolonia i w Modryńcu, gdzie oprócz świetlicy będzie remontowany garaż. Koszt remontu to około 660 tysięcy złotych, z czego prawie 70 procent samorząd pozyskał za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Lepsze jutro” z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Inwestycje zrealizują firmy z Hrubieszowa i Zamościa, które mają na to czas do połowy września.


Info i fot. UG Mircze

Na zdjęciu – odnowiona w roku ubiegłym świetlica w Szychowicach.