15 lipca 2024

Gmina Mircze za przykład!

W czerwcowym wydaniu „Poradnika w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków”, opracowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, ukazał się artykuł o Gminie Mircze. Na stronie 78 poradnika autor opisuje jako przykład zrealizowanych inwestycji z wykorzystaniem środków wsparcia właśnie Gminę Mircze jako jedną z pięciu wybranych z pośród wielu gmin Polski.

Reklamy

 

Skupiono się na opisie wybranych budynków użyteczności publicznej: Gminnego Ośrodka  Zdrowia w Mirczu, Samorządowego Zespołu  Szkół w Mirczu, Urzędu  Gminy Mircze, Środowiskowego Domu Samopomocy w Modryniu i Świetlicy Wiejskiej w Szychowicach, w których przeprowadzono głęboką termomodernizację oraz wpływie inwestycji na ograniczenie zużycia energii.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa publikuje poradnik na temat efektywności energetycznej budynków. Jest to zbiór informacji, przydatnych na etapie projektowania, budowy, jak również podczas użytkowania budynków lub ich części. W opracowaniu omówiono środki mające na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków oraz regulacje prawne w tym zakresie.

Reklamy

Poradnik jest kierowany do szerokiego grona odbiorców: właścicieli i użytkowników budynków lub ich części, inwestorów, zarządców budynków, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców budowlanych, architektów, inżynierów, osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji oraz audytorów energetycznych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią opracowania.

Reklamy

„Poradnik” do pobrania:

Poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków ( PDF 5.03 MB)

 

 

Źródło informacji: UG Mircze, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Fot. UG Mircze