26 maja 2024

Gmina Trzeszczany: Nowy sprzęt ratujący życie dla OSP

W dniu 20.08.2018 r. Wójt Gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota wraz ze Skarbnikiem Gminy Michaliną Kiecaną podpisali w Lublinie umowę dotyczącą pomocy finansowej na zakup sprzętu dla OSP Trzeszczany oraz Nieledew.

 

Dotacja przekazana przez Ministerstwo Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, łącznie ze środkami pochodzącymi z budżetu gminy opiewa na kwotę 43.700,00 zł. brutto.

Fundusze te przeznaczone zostaną na zakup między innymi defibrylatora, hydraulicznych nożycy do cięcia, wysokociśnieniowej poduszki pneumatycznej, sprzętu do oznakowania terenu, pilarek do drewna i innego niezbędnego do ratowania życia wyposażenia. 

Złożone zostały również  wnioski w zakresie wsparcia finansowego do zakupu wyposażenia dla innych jednostek OSP z terenu Gminy Trzeszczany, z innych źródeł finansowania.

 

źródło: UG Trzeszczany