Gmina Werbkowice: Nowe wodociągi w Hostynnem i Hostynnem-Kolonii

Z końcem września br. zakończono budowę sieci wodociągowej oraz budowę dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną (przy świetlicy w Hostynnem i Szkole Podstawowej w Hostynnem-Kolonii).

Reklamy

 

Wybudowano łącznie ponad 18 km sieci wodociągowej z przyłączami za ponad 3 mln zł. Była to już szósta inwestycja w gospodarkę wodno-ściekową dofinansowana z UE.

W ciągu ostatnich kilku lat gmina zrealizowała szereg inwestycji, dzięki czemu ze swoimi usługami może docierać do coraz większego grona mieszkańców. Przeznaczono ponad 22 mln zł na budowę sieci wodociągowej, nowych instalacji kanalizacyjnych, a także na modernizacje i budowę nowych obiektów technologicznych (m.in. oczyszczalni ścieków).

Z myślą o wszystkich mieszkańcach, sukcesywnie zaopatrywane w wodę będą pozostałe miejscowości. Gwarancją planów są dotychczasowe realizowane przedsięwzięcia gospodarki wodno – ściekowej:

– nowoczesna oczyszczalnia ścieków, inwestycje kanalizacyjne – skanalizowanie aglomeracji ujętej w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych Werbkowice to ponad 95% RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) korzystających z systemu kanalizacji i 15,5 km sieci,

– inwestycje wodociągowe (115 km sieci i obszar zamieszkały przez blisko 68% ludności gminy).

 

źródło i fot. UG Werbkowice