Gmina Werbkowice: Posiłek w szkole i w domu

W 2022 r. Gmina Werbkowice realizuje zadanie w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Reklamy

Całkowita wartość pomocy dla mieszkańców to 122 500 zł. Dotacja z budżetu państwa wynosi 98 000 zł, a wkład własny gminy to kwota 24 500 zł.

Program będzie realizowany poprzez wsparcie i udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

Reklamy

• posiłku;

• świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności;

• świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz na pokrycie kosztów dowozów posiłków w Gminie dla osób dorosłych w szczególności starszych, chorych i niepełnosprawnych, którą Gmina zobowiązuje się przeznaczyć wyłącznie na dofinansowanie zadania.

Gmina zobowiązuje się do należytego wykonania zadania oraz wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskała i na warunkach określonych umową oraz w programie.

­

(info: UG Werbkowice, fot. arch. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Werbkowice: Wdzięczność za pomoc, tęsknota i strach – rysunki ukraińskich dzieci (ZDJĘCIA)

Werbkowice: Wdzięczność za pomoc, tęsknota i strach – rysunki ukraińskich dzieci (ZDJĘCIA)

LubieHrubie na Instagramie