29 maja 2024

Inspekcja w OSP Teptiuków (ZDJĘCIA)

9 grudnia, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie dokonali inspekcji gotowości bojowej jednostki OSP KSRG Teptiuków.

Na gotowość operacyjną jednostki OSP – jak informuje KPPSP w Hrubieszowie – składa się kilka elementów. Najważniejsze z nich to: gotowość ratowników, gotowość bazy technicznej oraz sprawność systemu alarmowania i łączności

Jednostki OSP poddawane są regularnym inspekcjom gotowości operacyjnej. Ich celem jest sprawdzenie rzeczywistej gotowości do podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych. Z tego powodu inspekcje są niezapowiedziane i mogą mieć miejsce o różnej porze. Najczęściej inspekcja zaczyna się od włączenia systemu alarmowego przez zespół inspekcyjny.

Inspekcja wykazała nieznaczne uchybienia i zakończyła się wynikiem dobrym.

­

(info: KP PSP Hrubieszów, fot. st. kpt. Kamil Zamościński)


Zobacz też:

Gmina Mircze: Pożar domu w Tuczapach. Straty oszacowano na 100 tys. (ZDJĘCIA)

Gmina Mircze: Pożar domu w Tuczapach. Straty oszacowano na 100 tys. (ZDJĘCIA)