22 lipca 2024

Laptopy dla uczniów z gminy Dołhobyczów

26 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem trafiło do szkół z terenu gminy Dołhobyczów.

Reklamy

 

W związku z aktualną sytuacją spowodowaną epidemią koronowirusa, Gmina Dołhobyczów złożyła wniosek o przyznanie grantu do Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach projektu „Zdalna Szkoła”. 

Wnioskowane wsparcie wynosi 58 467,50 zł. Dzięki tej kwocie zostanie zrefundowany zakup 26 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Reklamy

Sprzęt komputerowy został przekazany do szkół z terenu gminy, a dyrekcje podejmą decyzje o ich wypożyczeniu na czas zdalnej edukacji.

Środki będą pochodzić z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Reklamy

 

info i fot. UG Dołhobyczów