Laur promocyjny dla Ćwikły z Werbkowic

W dniu 28 lutego 2017 roku, w Lublinie odbyło się wręczenie laurów promocyjnych dla nowo wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych wyrobów, wśród których znalazł się Ćwikła z Werbkowic.

Reklamy

 

W dniu 28 lutego 2017 roku, w Lublinie odbyła się konferencja „W krainie lubelskich produktów tradycyjnych i regionalnych”, dotycząca m.in. wymogów i warunków higieniczno-sanitarnych odnoszących się do sposobu wytwarzania i dystrybucji żywności tradycyjnej, regionalnej i lokalnej.

Uroczyste spotkanie stało się doskonałą okazją do promocji lokalnych wytwórców rolno-spożywczych oraz ich produktów. Ważnym punktem było także wręczenie laurów promocyjnych dla nowo wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych wyrobów, wśród których znalazł się produkt wypromowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach. Jest nim Ćwikła z Werbkowic wpisana 15 czerwca 2016 roku na LPT Województwa Lubelskiego.

Po konferencji nastąpiła możliwość zaprezentowania i degustacji produktów tradycyjnych i regionalnych, wśród których znalazły się również produkty Ziemi Werbkowickiej: warzonka kryształówka, ciasto staropolskie podhoreckie, werbkowickie placki z soczewicy oraz Ćwikła z Werbkowic.

 

źródło i fot. GOK Werbkowice