21 kwietnia 2024

Mircze: Nagrody w konkursach rozdane

W dniu 13 lipca 2016 r. (środa) odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla prac złożonych w ramach Konkursu Plastycznego „MiniNaturka 2000” oraz Ekologicznego Konkursu Fotograficznego „Natura 2000”.

 

Gmina Mircze zorganizowała oba konkursy w ramach projektu „Pod skrzydłami Natury 2000 – działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny” który realizowany jest w ramach mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014.


Konkurs „MiniNaturka 2000” na celu miał stworzenie modelu gatunku chronionego (fauny lub flory) z obszarów Natura 2000 znajdujących się na terenie Gminy Mircze (wizualizacja trójwymiarowa, technika dowolna).

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W ramach konkursu przyznane zostały następujące nagrody:

 • promocja nagrodzonych prac na stronie internetowej projektu pn. „Pod skrzydłami Natury 2000 – działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej 
  i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny” oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Mircze,
 • nagrody indywidualne (aparat cyfrowy, odtwarzacz mp4, słuchawki) przyznane dla trzech pierwszych miejsc,
 • trzy tablice multimedialne dla szkół, z których wyłonione zostaną zwycięskie grupy, 
  o wartości 3 500,00 zł każda.


Ekologiczny Konkurs Fotograficzny „Natura 2000” miał na celu przedstawienie na fotografii obszarów Natura 2000 w Polsce.

Konkurs skierowany był do wszystkich, nie tylko uczniów.

W ramach konkursu przyznane zostały następujące nagrody:

 • promocja nagrodzonych prac na stronie internetowej projektu pn. „Pod skrzydłami Natury 2000 – działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej 
  i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny” oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Mircze,
 • za zajęcie I miejsca nagroda główna – telefon komórkowy o wartości 800,00 zł brutto,
 • za zajęcie II i III miejsca nagroda w postaci telefonów komórkowych o wartości 600,00 zł brutto każdy.

Wszyscy przystępujący do obu Konkursów otrzymali dyplomy pamiątkowe.


Konkurs „MiniNaturka 2000” – do Sekretariatu Konkursu wpłynęło 6 prac z 5 szkół:

Praca nr 1 – Julia Żukowska, Aleksandra Ostrowska, Mateusz Pokrywka – Zespół Szkół w Kryłowie – Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie

Praca nr 2 – Magdalena Magierka, Karolina Jeczeń, Natalia Stepaniuk – Zespół Szkół w Horodle – Gimnazjum Publiczne im. Królowej Jadwigi w  Horodle

Praca nr 3 – Klaudia Kot, Katarzyna Repeć, Daria Chmielewska – Zespół Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach

Praca nr 4 – Krzysztof Łukasiewicz, Jakub Piluś, Szymon Zezula – Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu – Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu

Praca nr 5 – Weronika Obst, Patrycja Sipta, Gabriela Terebus – Zespół Szkół w Werbkowicach

Praca nr 6 – Patrycja Hołdaś, Emilia Pelc, Iga Lal – Zespół Szkół w Werbkowicach

Jury Konkursu miało za zadanie dokonać oceny merytorycznej prac konkursowych. Podczas oceny merytorycznej brano pod uwagę następujące kryteria:

1) wartość artystyczna prezentowanej pracy,

2) estetyka i jakość wykonania pracy,

3) ocena pracy konkursowej pod względem przygotowania jej w sposób ciekawy, niezwykły 
i intrygujący/ pomysłowość techniki wykorzystanej do stworzenia pracy,

4) wartość merytoryczna, ocena przygotowania pracy konkursowej pod kątem możliwości wykorzystania jej do prowadzenia kampanii informacyjnej (stopień zbliżenia modelu gatunku chronionego do jego realnego wyglądu),

5) ocena przygotowania pracy pod względem wykorzystania w niej różnorodnych metod pracy, materiałów.

Jury oceniając poszczególne prace nie znało autorów prac oraz szkół, z których prace pochodzą. Każda praca dostała wyłącznie numer porządkowy. Po przyznaniu punktacji pracom konkursowym przez Jury – przedstawiciel Sekretariatu Konkursu Plastycznego „MiniNaturka 2000” odczytał dokument prezentujący Autorów prac oraz szkoły, z których autorzy prac pochodzą.


Ekologiczny Konkurs Fotograficzny do Sekretariatu Konkursu wpłynęło 18 prac

Praca nr 1 – Anna Zawadzka-Starenga – „Piękno jak okiem sięgnąć”

Praca nr 2 – Czesław Stolarczyk – „jak relaks to tylko nad Bugiem. Kryłów – Natura 2000”

Praca nr 3 – Gabriela Baryła – „Moje spotkanie z Borsukiem”

Praca nr 4 – Kamil Maj – „Co w trawie piszczy”

Praca nr 5 – Karolina Woźniak – „Dolina Bugu”

Praca nr 6 – Katarzyna Woźniak – „Obszar natura 2000”

Praca nr 7 – Maria Warchał – „Czekam na śniadanie”

Praca nr 8 – Mateusz Wróbel – „Bocian biały na straży Natury 2000”

Praca nr 9 – Mirosława Stybel – „Piękna i dzika rzeka Bug”

Praca nr 10 –  Oliwia Tomaszewska – „Bliżej natury – Kryłów 2000”

Praca nr 11 – Paweł Warchał – „Bocian nad rozlewiskiem Bugu”

Praca nr 12 – Renata Wilczewska – „Dolina Bugu za czerwoną kurtyną”

Praca nr 13 – Weronika Wilczewska – „O poranku motyl usiadł na kwiecistym przystanku”

Praca nr 14 – Wioleta Szmyt-Warchał – „Czapla siwa w oczekiwaniu na zdobycz”

Praca nr 15 – Agnieszka Wilk – „Słoneczne popołudnie w lesie w Liwoczu – Natura 2000”

Praca nr 16 – Dominik Wójcik – „Droga do przeszłości w Kryłowie – Natura 2000”

Praca nr 17 – Joanna Dzik – „Miododajna facelia w Kryłowie – Natura 2000”

Praca nr 18 – Piotr Gąsławski – „Malowniczy widok z Góry Liwocz – Natura 2000”

Jury Konkursu miało za zadanie dokonać oceny merytorycznej prac konkursowych. Podczas oceny merytorycznej brano pod uwagę następujące kryteria:

1)  techniczna jakość zdjęcia,

2)  nietypowe uchwycenie tematu/interpretacja i nawiązanie do tematu konkursu ,

3) ocena pracy konkursowej pod względem przygotowania jej w sposób ciekawy, niezwykły i intrygujący – pomysłowość i zmysł obserwacji,

4)  walory artystyczne, estetyczne i merytoryczne pracy.

Tak jak w przypadku Konkursu Plastycznego „MiniNaturka” tak i tutaj Jury oceniając poszczególne prace nie posiadało wiedzy na temat autorów prac. Każda praca otrzymała wyłącznie numer porządkowy. Po przyznaniu punktacji pracom konkursowym przez Jury – przedstawiciel Sekretariatu Ekologicznego Konkursu Fotograficznego odczytał dokument prezentujący autorów poszczególnych prac.

 

KONKURS PLATYCZNY „MiniNaturka 2000”

Jury Konkursu zadecydowało o przyznaniu następujących nagród:

I miejsce –Julia Żukowska, Aleksandra Ostrowska, Mateusz Pokrywka – Zespół Szkół w Kryłowie – Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie

II miejsce –Klaudia Kot, Katarzyna Repeć, Daria Chmielewska – Zespół Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach

III miejsce –Krzysztof Łukasiewicz, Jakub Piluś, Szymon Zezula – Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu – Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu

 

EKOLOGICZNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „Natura 2000”

Jury Konkursu zadecydowało o przyznaniu następujących nagród:

I miejsce – Joanna Dzik

II miejsce – Agnieszka Wilk

III miejsce – Wioleta Szmyt-Warchał

 

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do wglądu znajduje się w Urzędzie Gminy Mircze, pokój 207.


Zdjęcia:

http://mircze.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=2&schemat=1&dzialy=2&akcja=artykul&artykul=2174

 


źródło i fot. UG Mircze