8 grudnia 2023

Młodzież z Polski i Ukrainy odwiedzi Gminę Hrubieszów?

Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina ze Szczecina w partnerstwie z Gminą Hrubieszów przygotowały i złożyły wniosek, który zakłada pobyt na terenie Gminy Hrubieszów grupy 36 osób z kilku samorządów z Polski i kilku partnerskich samorządów z Ukrainy.

Reklamy

 

Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina ze Szczecina w partnerstwie z Gminą Hrubieszów przygotowały i złożyły wniosek do Fundacji Edukacja dla Demokracji o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Polsko-ukraiński dialog młodzieżowy” w ramach Programu RITA – Przemiany w regionie.

Projekt zakłada pobyt na terenie Gminy Hrubieszów grupy 36 osób (młodzieży wraz z opiekunami) z kilku samorządów z Polski (głównie z województwa zachodniopomorskiego) i kilku partnerskich samorządów z Ukrainy.

Reklamy

W przypadku uzyskania dofinansowania młodzież będzie gościć na terenie Gminy Hrubieszów w dniach 3-9 lipca 2015 r.

Uczestnicy projektu uzyskają podstawowe informacje o działalności samorządu terytorialnego w Polsce oraz o funkcjonowaniu trzeciego sektora (sektor organizacji pozarządowych jest bardzo rozbudowany i bardzo aktywny w Gminie Hrubieszów).

Grupa weźmie udział w szkoleniach z ekspertami, a także odbędzie wizyty w kilku urzędach. Spotkanie będzie okazją do wzajemnego poznania historii, kultury i sztuki sąsiednich państw.

Zaplanowano również wizytę we Lwowie oraz zwiedzanie Gminy Hrubieszów, w tym pobyt w wiosce Gotów w Masłomęczu i zapoznanie z atrakcjami Gródka.

Całkowita wartość projektu wynosi nieco ponad 46 tys. zł, a wnioskowane dofinansowanie ponad 39 tys. zł. Wkład własny zostanie częściowo poniesiony w postaci pracy wolontariuszy.