22 maja 2024

O współpracy polsko-ukraińskiej w Gminie Hrubieszów

W dniach 14-15 lipca na terenie Gminy Hrubieszów przebywali członkowie Zarządu i pracownicy Biura Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina. Ich pobyt związany był z wyjazdowym Posiedzeniem Zarządu, którego członkiem jest również Wójt Gminy Hrubieszów – Jan Mołodecki.


Biuro Konwentu ma swoja siedzibę w Szczecinie, a do Gminy Hrubieszów przybyli członkowie Zarządu z województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego, a mianowicie:

– Janina Kwiecień – Prezes Zarządu, Starosta Kartuski,

– Jacek Kozłowski – Wiceprezes Zarządu, Wicestarosta Drawski,

– Beata Tarczyńska – Członek Zarządu, Starosta Gnieźnieński,

– Paweł Mikołajewski – Członek Zarządu, Burmistrz Białego Boru.

Pierwszego dnia członkowie Zarządu zwiedzili Gminę Hrubieszów, w tym: Wioskę Strachów w Moroczynie, „Staszicowski” Dziekanów, punkt widokowy w Gródku, pałac w Czumowie i Wioskę Gotów w Masłomęczu. W zwiedzaniu uczestniczyli także pracownicy Biura Konwentu: Tomasz Kowalik i Viktoriia Kucheruk. Właściwe posiedzenie odbyło się natomiast w drugim dniu w Urzędzie Gminy Hrubieszów. Oprócz członków Zarządu i pracowników Biura Konwentu w posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście:

– Stanisław Adamiak – Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie,

– Taras Szczerbluk – Przewodniczący Rady Rejonu Horochowskiego na Ukrainie,

– Adam Mach – Wicestarosta Powiatu Niżańskiego,

– Bogdan Taranowski – Wójt Gminy Miedźna (członek Konwentu),

– Jan Pyrkosz – Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem (członek Konwentu),

– Małgorzata Antos – Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy Miedźna,

– Grzegorz Jeżyna – Sekretarz Gminy Horodło,

– Małgorzata Błaszczyk-Osik – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Podczas posiedzenia omawiano kwestie szeroko rozumianej współpracy i relacji polsko-ukraińskich, wymieniano się doświadczeniami i omówiono procedury konkursu na dofinasowanie projektów w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, a także złożono sprawozdanie z prac Konwentu od ostatniego posiedzenia Zarządu.

 

 

fot. UG Hrubieszów