13 czerwca 2024

Obchody Święta 3 Maja w Werbkowicach

Zapraszamy na gminne obchody 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Werbkowicach.

Reklamy

Wójt Gminy Werbkowice serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Werbkowice w dniu 3 maja 2023 roku na gminne obchody 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Narodowe Święto Trzeciego Maja w Gminie Werbkowice

Program:

Reklamy

8:00 Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Werbkowicach celebrowana przez ks. kan. Stanisława Kupczaka.

8:50 Przemarsz pod pomnik

Reklamy

9:00 Uroczystości przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach przy Wojskowej Asyście Honorowej 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjra Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” w Hrubieszowie:

• odśpiewanie Hymnu Państwowego i podniesienie Flagi Państwowej na maszt

• okolicznościowe wystąpienie Wójta Gminy Werbkowice

• apel pamięci

• salwa honorowa

• złożenie kwiatów i wieńców przez delegacje

• pieśń „Śpij Kolego”

9:30 Występ Młodzieżowego Zespołu Wokalnego „Vocalizer” z GOK w Werbkowicach oraz montaż słowno-muzyczny uczniów ZSP w Werbkowicach


info i grafika: UG Werbkowice


Zobacz też:

Hrubieszów: Ocena stanu technicznego dróg powiatowych

Hrubieszów: Ocena stanu technicznego dróg powiatowych


Zerknij na Instagram →