13 kwietnia 2024

Piękne miejsca w powiecie hrubieszowskim

Dzisiaj jako pomysł na zwiedzanie powiatu hrubieszowskiego, dla miłośników grodzisk i ruin, polecam:


– miejscowość Gródek, grodzisko wczesnośredniowieczne, Gród Wołyń (Grody Czerwieńskie)
– miejscowość Horodło, grodzisko zwane jest Wałami Jagiellońskim (Grody Czerwieńskie)
– miejscowość Horodło, Kopiec Unii Horodelskiej
– miejscowość Moroczyn, ruiny dworu (własność prywatna)
– miejscowość Kryłów, ruiny zamku wraz z bramą pałacową
– miejscowość Trzeszczany, zespół pałacowy rodziny Bielskich (własność prywatna)
i inne.


Poza terenem powiatu:
– miejscowość Zawalów, grodzisko
– miejscowość Posadów, grodzisko (prawdopodobnie należące do Grodów Czerwieńskich)
– miejscowość Sąsiadka, grodzisko (Grody Czerwieńskie – Gród Sutiejsk)


Dariusz Sala