29 maja 2024

Nowe władze Fundacji Polsko – Francuskiej

26 czerwca 2014 roku upłynęła pięcioletnia IV kadencja Rady Honorowej Fundacji Polsko – Francuskiej im. Stefana i Krystyny Duchateau w Hrubieszowie.


W skład Rady Honorowej V kadencji wchodzą osoby wytypowane przez urzędy, towarzystwa i muzeum:

 1. Jan Duchateau – prezes Rady

 2. Jerzy Krzyżewski – zastępca prezesa

 3. Zofia Klocek – sekretarz Rady

 4. Emilia Feliksiak – członek Rady

 5. Justyna Wojtiuk – członek Rady

 6. Kazimierz Łukiewicz – członek Rady

 7. Bartłomiej Bartecki – członek Rady

 8. Izabela Zin – członek Rady

 9. Czesław Podgórski – członek Rady

  10. Jan Nowak – członek Rady

 

Rada Honorowa Fundacji powołała czteroosobowy Zarząd:

 1. Włodzimierz Piątkowski – przewodniczący Zarządu

 2. Bogumiła Dragun – Szkodzińska – z-ca przewodniczącego Zarządu

 3. Stanisław Krasnopolski – członek Zarządu

 4. Stanisław Sitarz – członek Zarządu

 

Autor: W. Piątkowski