5 marca 2024

Placówka pocztowa w Dołhobyczowie – sprostowanie Poczty Polskiej

Biuro Prasowe Poczty Polskiej S.A. przesłało do redakcji lubiehrubie sprostowanie dotyczące placówki Poczty Polskiej w Dołhobyczowie informujące, że to nie likwidacja, tylko zmiana organizacyjna, która nie ma wpływu na obsługę klientów.

Reklamy

Sprostowanie

Szanowni Państwo,

w związku z Państwa publikacją http://lubiehrubie.pl/powiat/tworzenie-polski-c-stanowisko-wojta-w-sprawie-likwidacji-placowki-pocztowej-w-dolhobyczowie/ informujemy, że opisywana zmiana nie jest likwidacją placówki, tylko zmianą organizacyjną, która nie ma wpływu na obsługę klientów.

Reklamy

 

Biuro Prasowe

Poczta Polska S.A.


Zobacz też:

Tworzenie Polski C? Stanowisko wójta w sprawie likwidacji placówki pocztowej w Dołhobyczowie

Tworzenie Polski C? Stanowisko wójta w sprawie likwidacji placówki pocztowej w Dołhobyczowie

 

LubieHrubie na Twitterze