Ponad 413 tys. dofinansowania na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie hrubieszowskim

7 lipca, przedstawiciele Powiatu Hrubieszowskiego podpisali dwie umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Reklamy

W dniu 7 lipca 2020 r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowanym przez Pełnomocników PFRON Oddział Lubelski, a przedstawicielami Powiatu Hrubieszowskiego – Starostą Anetą Karpiuk i Wicestarostą Markiem Kata oraz Skarbnik Dorotą Guziną, doszło do podpisania dwóch umów o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” w obszarach B, D, G, F.

Całkowita kwota dotacji to 413 149,44 zł. Dofinansowanie będzie przeznaczone na działania w ramach następujących projektów:

Reklamy

„Szkoła bez barier”, likwidacja barier architektonicznych poprzez dostosowanie drzwi do pomieszczeń Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie (Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie);

„ŚDS bez barier”, zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, przystosowanego do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie (Gmina Miejska Hrubieszów);

„Aktywizacja zawodowa”, realizacja zadań własnych dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym urzędzie Pracy w Hrubieszowie (Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie);

„WTZ bez barier”, remont (modernizacja) Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oszczowie (Gmina Dołhobyczów).

Umowy będą realizowane w terminie od 24.07.2020 r. do 31.01.2021 r.