13 kwietnia 2024

Porady prawne: Jak liczyć termin, czyli do kiedy można złożyć pismo?

Prawidłowe obliczenie terminów nierzadko nastręcza trudności. Zdarza się, że sposób liczenia terminu określa ustawa szczególna, orzeczenie sądu (postanowienie, wyrok), decyzja albo umowa stron. Jeżeli tak nie jest, konieczne jest stosowanie zasad określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. „Upływ ostatniego dnia” oznacza godzinę 24.00. Zatem przed tą godziną należy np. wysłać pismo (ważna będzie godzina określona na stemplu pocztowym).

Jeżeli początkiem terminu liczonego w dniach (np. 3 dni, 7 dni) jest zdarzenie (np. od dnia doręczenia) nie dolicza się dnia zdarzenia (czyli dnia, w którym nastąpiło doręczenie). Obrazuje to przykład: jeżeli zobowiązani jesteśmy do złożenia pisma w terminie 3 dni od dnia doręczenia, a doręczenie nastąpiło w dni 01 grudnia to termin do dnia 04 grudnia do godziny 24.00 o pismo musi być wysłane pocztą albo  złożone osobiście.

W przypadku terminów liczonych w tygodniach, miesiącach lub latach koniec terminu nastąpi w dniu takim jak się zaczął, jeżeli takiego dnia w miesiącu nie ma termin upłynie w ostatnim dniu tego miesiąca( np. jeżeli przesyłkę sądową otrzymaliśmy we wtorek 01 grudnia i mamy 7 dni na złożenie pisma termin upłynie nam we wtorek 08 grudnia o godz. 24.00). Przy terminach liczonych w miesiącach początek i koniec będzie w analogicznych dniach miesiąca miesięcznych  (np. otrzymaliśmy w dniu 1 września i mamy termin miesięczny to upłynie on dniu  1 października, pismo złożone w dniu 2 października będzie już po terminie). Jeżeli jednak pismo otrzymaliśmy w dniu 31 sierpnia to termin miesięczny upłynie w dniu 30 września, bowiem jest to ostatni dzień tego miesiąca. Terminy liczone w latach ustala się podobnie jak przy miesięcznych ( np. początek w dniu 2 lutego 2020 roku termin roku upłynie w dniu 02 lutego 2021 roku).

Rzadko, ale zdarza się, że terminy oznaczane są: na początek, środek albo koniec miesiąca. Należy przez to rozumieć odpowiednio: pierwszy, piętnasty, ostatni dzień miesiąca, zaś pół miesiąca to 15 dni. Są to jednak oznaczenia anachroniczne i dla pewności lepiej określać konkretną datę.

Dni wolne od pracy, co do zasady nie mają znaczenia dla liczenia terminu, jeżeli przypadają w czasie jego biegu (w środku). Dla przepisów prawa cywilnego w tej kwestii znaczenie ma koniec terminu (ostatni dzień terminu). W takiej sytuacji, jeżeli jest to dzień uznany ustawowo wolny (święto, niedziela) od pracy lub sobota termin upływa następnego dnia roboczego.

Podsumowując zasady kodeksowe nie znają pojęcia dni roboczych, jeżeli w środku biegu terminu wypada święto czy weekend jest on normalnie liczony.

­

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Czy można pracować w czasie kwarantanny?