17 czerwca 2024

Porady prawne: Prowadzenie firmy bez działalności gospodarczej a składki ZUS

Działalność niezarejestrowana jest formą prowadzenia działalności, która weszła w
życie 30 kwietnia 2018 roku.

Reklamy

 

Polega ona na tym, że osoba, która uzyskuje z wykonywanej przez siebie działalności miesięczny przychód nie większy niż określony w ustawie, może osiągać taki przychód bez obowiązku zakładania działalności gospodarczej. Działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą, stanie się nią dopiero wtedy, gdy dojdzie do przekroczenia kwoty przychodów określonej w ustawie. Dzięki wprowadzeniu działalności nierejestrowanej, o wiele łatwiej można np. przetestować pomysł na biznes, bez ponoszenia dodatkowych obciążeń.

Chcąc prowadzić firmę bez rejestracji czyli działalność nierejestrowaną, należy spełnić następujące warunki:

Reklamy

– Działalność ta jest możliwa wyłącznie dla osób, które przez ostatnie pięć lat nie prowadziły firmy.

– Działalność ta nie wymaga uzyskania koncesji, pozwoleń i licencji.

Reklamy

– Działalność nierejestrowaną można prowadzić tylko do takiego momentu, w którym miesięczny przychód z tej działalności nie przekroczy 50% minimalnego wynagrodzenia. W 2018 roku jest to kwota 1050 zł.

– Nie można prowadzić tej działalności w formie spółki cywilnej.

Działalność nierejestrowana nie wymaga posiadania NIP, REGON, konta bankowego, czy prowadzenia księgowości, nie oznacza to jednak, że jest zwolniona z podatku. Z tytuł prowadzenia działalności niezarejestrowanej należy odprowadzić podatek dochodowy. Wydaje się także, że założeniem ustawodawcy było to, że przy wykonywaniu tej działalności nie płaci się żadnych składek do ZUS.

Jednakże z jednej z ostatnich interpretacji ZUS wynika, że za osoby wykonujące działalność bez rejestracji, w oparciu o umowę o świadczenie usług (umowa o współpracy) należy opłacać składki ZUS. Według decyzji ZUS, osoba nabywająca usługi od tych osób, musi za nie naliczać i opłacać składki ZUS. Kwotą bazową, czyli podstawą do opłacania składek miałaby być kwota wynagrodzenia (kwota z rachunku).

Do tej pory ZUS, w informacjach zamieszczanych na swoich stronach internetowych, wskazywał jedynie, że za osobę wykonującą działalność bez rejestracji nie opłaca się żadnych składek ZUS. ZUS wyraźnie wskazał, że „(…) działalność nieewidencjonowana nie jest wpisywana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Osoby, które będą wykonywać taką działalność nie będą podlegały ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest właściwy w zakresie zasad i warunków wykonywania „działalności nieewidencjonowanej. (…)”

Również infolinia ZUS potwierdza powyższe i wskazuje na to, że nie otrzymali żadnych nowych wytycznych. Zatem pojawia się pytanie – czy w interpretacji indywidualnej doszło do nadinterpretacji przepisów prawa? I jakie tak naprawdę ostateczne stanowisko w tej kwestii zajmie ZUS.

 

radca prawny Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie