Porady prawne: Zwolnienie z kosztów przed sądem administracyjnym a obowiązek pomocy między małżonkami

Osoba albo firma kierująca skargę do sądu administracyjnego może skorzystać z prawa pomocy, które polega na zwolnieniu strony od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Reklamy

Wniosek o PRZYZNANIE PRAWA POMOCY jest bezpłatny. Składa się go na urzędowym formularzu o stanie majątkowym dostępnym na stronie internetowej każdego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (link do formularza: http://www.wsa.lublin.pl/?m=wall&article=122). Do formularza wpisuje się dane o stanie majątkowym i dochodach oraz o stanie rodzinnym, jeżeli wniosek pochodzi od osoby fizycznej. Odrębny formularz wypełniają firmy (osoby prawne i podmioty nie mające osobowości prawnej).

Gdy strona domaga się ustanowienia pełnomocnika profesjonalnego (adwokata, radcy prawnego) składa dodatkowo oświadczenie, że nie zatrudnia oraz nie pozostaje w innym stosunku prawnym z: adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym.

W formularzu wpisuje się informacje związane z sytuacją strony z dnia wypełnienia wniosku. Równocześnie w rubryce 8 wpisuje się dane dotyczące: Stanu majątkowego osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, zaś w rubryce 11 wpisuje się dochody wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Chodzi tu o osoby wspólnie mieszkające i wspólnie gospodarujące bez względu na rodzaj więzi rodzinnej czy też osoby obce (np. małżonka, dzieci, konkubentów). Wspólne gospodarowanie poddawane było analizie min.  w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 21 grudnia 2010 roku, w sprawie sygn. akt II SA/Lu 664/10. Sąd wyjaśnił, że chodzi tu o przypadki gdy osoby razem, w sposób stały czymś zarządzają, dysponują, współdecydują (np. o przeznaczeniu dochodu rodziny), a także wykonywaniu codziennych zajęć takich, jak sprzątanie, gotowanie, pranie, opieka nad dziećmi itp.

W związku z tym zwrócić należy uwagę na to, że zwolnienie z kosztów (ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika) możliwe będzie po wykazaniu, iż nie tylko  strona, której sprawa bezpośrednio dotyczy, ale również jej osoby najbliższe nie są w stanie jej pomóc i zapłacić za sprawę. Linię taką potwierdza kolejne już orzeczenie sądu administracyjnego (postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 września 2021 roku). Wcześniej podobną ocenę poczynił Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 27 marca 2014 roku, w sprawie sygn. akt  I OZ 211/14.

Sądownictwo administracyjne nie ma wątpliwości, iż w przypadku gdy chodzi o małżonków nie ma znaczenia czy są w rozdzielności majątkowej. Obowiązek pomocy między małżonkami, wynikający z art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego istnieje nawet w stanach separacji faktycznej, gdy małżonkowie nie mieszkają razem. Jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny:„ Oczekiwanie pomocy ze strony państwa w postaci zwolnienia od kosztów możliwe byłoby jedynie wówczas jeśli osoba ta wykaże, że małżonek nie jest w stanie jej pomóc (Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 27 marca 2014 roku, w sprawie sygn. akt  I OZ 211/14).

­

radca prawny Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Pułapki w dzierżawie gruntów pod fotowoltaikę

Porady prawne: Pułapki w dzierżawie gruntów pod fotowoltaikę

LubieHrubie na Instagramie