25 czerwca 2024

Powiat hrubieszowski: KRUS zaprasza do sanatorium

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Hrubieszowie zaprasza rolników z terenu powiatu hrubieszowskiego na bezpłatne leczenie rehabilitacyjne w sanatorium.

Reklamy

Z sanatorium mogą skorzystać osoby:

– ze schorzeniami narządu ruchu, pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą ma osoba, która uległa wypadkowi przy pracy rolniczej,

Reklamy

– ze schorzeniami układu krążenia,

– rolnicy, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie albo podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,

Reklamy

– renciści, mający ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

­

Potrzebne dokumenty:

– wniosek na leczenie rehabilitacyjne na druku KRUS wystawia lekarz rodzinny lub leczący specjalista – druk wniosku dostępny na stronie www.krus.gov.pl, w zakładce zadania a następnie rehabilitacja lub
w jednostce organizacyjnej KRUS,

– do wniosku lekarza dołączone powinny być niezbędne badania podstawowe,

– wniosek wraz z wynikami badań należy złożyć w Placówce Terenowej KRUS w Hrubieszowie ul. Kolejowa 8, pokój nr 2.

Szczegółowe informacje udzielane są w hrubieszowskiej placówce KRUS lub pod numerem telefonu 84 688-24-55.

Rolniku, jeśli spełniasz powyższe wymagania poproś swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę
o wystawienie skierowania do sanatorium!

­

(info: KRUS Hrubieszów, fot. arch. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Gmina Hrubieszów: Podwójny jubileusz! – ZDJĘCIA

Gmina Hrubieszów: Podwójny jubileusz! – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Instagramie