23 maja 2024

Projekt dla osób niepełnosprawnych i bezrobotnych z powiatu hrubieszowskiego

„Aktywizacja zawodowa gwarancją zatrudnienia” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50 r.ż., kobiet, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, niskowykwalifikowanych).

 

„Aktywizacja zawodowa gwarancją zatrudnienia” to projekt przeznaczony dla osób:

– niepełnosprawnych,

– bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo,

– powyżej 30 roku życia,

– odchodzących z rolnictwa, 

– zamieszkujących na terenie powiatów: bialskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, lubartowskiego, opolskiego. 

 

Dla Uczestników przygotowaliśmy do wyboru jedno ze szkoleń zawodowych takich jak: cukiernik, kosmetyczka, projektant grafiki, opiekun os. starszej, biomasażysta. 

W ramach projektu zapewniamy Uczestnikom:

– materiały szkoleniowe,

– stypendium szkoleniowe i stażowe,

– wyżywienie w czasie szkolenia,

– zwrot kosztów dojazdu do miejsca, w którym odbywa się usługa,

– badania lekarskie. 

 

Zajęcia odbywają się w miejscu zebrania się 15 osobowej grupy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91 lub 509 897 752.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www. azgz.consultor.pl