29 lutego 2024

Przed nami powszechny spis rolny

Powszechny Spis Rolny będzie trwał od 1 września do 30 listopada 2020 roku.

Reklamy

Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych przez:

– samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl),

Reklamy

– telefon, dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99.

Dodatkowo w urzędach gminy dostępne będą miejsca spisowe, gdzie można wypełnić formularz internetowy.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie – telefonicznie lub bezpośrednio.