19 czerwca 2024

Przed nami V sesja Rady Powiatu

W dniu 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się V sesja Rady Powiatu.

Reklamy

 

Początek o godz. 10.00.

 

Proponowany porządek obrad:

Reklamy

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

Reklamy

3.    Przyjęcie porządku obrad.

4.    Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 r.

5.    Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6.    Rozpatrzenie informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego  na terenie Powiatu Hrubieszowskiego za 2014 r.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

7.    Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu Hrubieszowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2014.
–   wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

8.    Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Hrubieszowskiego za 2014 r. 
–   wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

9.    Rozpatrzenie informacji z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim w 2014r.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim na 2015 r.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
–    wystąpienie Starosty,
–   dyskusja,
–  podjęcie uchwały.

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Związek Powiatów Polskich.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
–    wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
–    wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

16.    Interpelacje i  zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

17.    Wnioski i oświadczenia radnych.

18.    Zakończenie obrad.