21 maja 2024

Rozpoczęto modernizację drogi Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa

12 lipca nastąpiło wprowadzenia wykonawcy – Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych na budowę, w celu realizacji przebudowy drogi Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa, na terenie gminy Dołhobyczów.

 

12 lipca 2019 r. komisja przedstawicieli reprezentująca Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie oraz PRDM Hrubieszów dokonała wprowadzenia wykonawcy – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. na budowę w celu realizacji przebudowy drogi przygranicznej powiatowej Nr 3432L Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa od km 28+100 do km 30+870 na długości 2,770 km, na terenie gminy Dołhobyczów.

Jednoznacznie stwierdzono iż przejmowany teren budowy jest w stanie umożliwiającym wykonanie robót budowlanych, zgodnie z podpisana umową.

W bieżącym roku Powiat Hrubieszowski otrzymał dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 053 141,64 zł. W ramach porozumienia Gmina Dołhobyczów zadeklarowała partycypację w zapewnieniu wkładu własnego.

Łączny koszt realizacji zadania zgodnie z umową wyniesie 4 782 240,00 zł. brutto. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o. zobowiązało się wykonać przebudowę drogi w terminie do dnia 15 listopada 2019 r.

 

(info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie)