16 czerwca 2024

Strategia Rozwoju Gminy Mircze – wypełnij ankietę

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mircze na lata 2021-2027, władze gminy zwracają się do mieszkańców z prośbą o wypełnienie ankiety.Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron, oraz szans i zagrożeń związanych z jej funkcjonowaniem, a także ukaże potencjał do dalszego rozwoju. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych.

Reklamy

Władzom gminy zależy, aby mieszkańcy skorzystali z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia planowane do realizacji na terenie Gminy, służące całemu społeczeństwu. Chcą, aby dokument planistyczny pn. Strategia Rozwoju Gminy Mircze na lata 2021-2027 był wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział i w którym odnajduje swoje potrzeby, a założone cele były systematycznie i skutecznie realizowane w perspektywie najbliższych lat.

Opinia mieszkańców jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Strategii Rozwoju Gminy Mircze na lata 2021-2027 celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość ostatecznego opracowania.

Reklamy

Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. Informacje zbierane są wyłącznie w celach badawczych. Można ją wypełnić do 18 kwietnia 2021 r.

Ankietę uzupełnić można poprzez formularz online klikając poniżej:

Reklamy
WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Ankietę wypełnić można także w wersji elektronicznej, przesyłając wypełniony plik a adres – gmina@mircze.pl lub składając w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Mircze, pokój 207.

POBIERZ ANKIETĘ

Ankietę w formie papierowej otrzymać można w Urzędzie Gminy Mircze, w miejscu obsługi interesantów.

W przypadku pytań, kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Mircze pod nr tel. 84 65 190 04 wew. 68, e-mail: gmina@mircze.pl.

(UG Mircze, fot. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Uczniowie z Nieledwi polecą do Portugalii!

Uczniowie z Nieledwi polecą do Portugalii!

LubieHrubie na Twitterze