Uchanie: Gratulujemy Zosi

Zofia Wieczerzańska, uczennica kl. II Gimnazjum im. ks. S. Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławcu, zdobyła I miejsce za pracę, którą napisała na konkurs historyczny pt. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”.

Reklamy

 

Była to kolejna IX edycja konkursu pod Honorowym Patronatem J. E. ks. bp. dr. Mariana Rojka – Ordynariusza Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej, Ministra Jana Józefa Kasprzyka szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Pani Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty. Zosia pracowała pod kierunkiem p. Krystyny Król.

29 maja w sali konferencyjnej Delegatury LUW w Zamościu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie.

Podczas gali nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów dla wszystkich uczniów, także ich opiekunów, dyrektorów szkół i członków komisji konkursowej. Początek uroczystości miał miejsce przy Pomniku Armii Krajowej przy ul. Partyzantów, gdzie złożone zostały kwiaty i wieńce przez delegacje uczestników uroczystości

Po uroczystym wprowadzeniu pocztu sztandarowego ŚZŻAK Okręg Zamość i odśpiewaniu hymnu narodowego, nastąpiło powitanie gości, przedstawienie efektów tegorocznej, już IX edycji konkursu, podziękowanie za pomoc w jego organizacji patronom honorowym, dyrektorom szkół, nauczycielom, członkom związku w tym weteranom AK -wszystkim tym, którzy od lat popierają inicjatywę Związku i przyczyniają się do uświetnienia konkursu.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów ze szkoły w Krasnobrodzie, a następnie uczniowie – uczestnicy konkursu otrzymali gratulacje, pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem.

 

źródło i fot. UG Uchanie / Gimnazjum im. ks.S.Staszica w Uchaniach z/s w Jarosławcu