19 czerwca 2024

Umowa na dofinansowanie budowy średniej obwodnicy Dołhobyczowa podpisana

We wtorek 4 marca Wójt Gminy Józef Demendecki podpisał umowę o dofinansowanie budowy tzw. średniej obwodnicy Dołhobyczowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Umowy dla 8 gmin i 5 powiatów z terenu Województwa Lubelskiego uroczyście wręczyła Pani Wojewoda Lubelska Jolanta Szołno – Koguc.

Reklamy

Zakres prac inwestycyjnych obejmował będzie budowę i przebudowę ulic: Polnej, Błotnej i Wschodniej z wykonaniem chodników, oznakowaniem i barierami ochronnymi oraz połączeniem ul. Polnej z drogą wojewódzką nr 844. Łączna długość utworzonego ciągu komunikacyjnego wyniesie ponad 2,5 km, a wartość 2.822.498 zł przy maksymalnym dofinansowaniu 50%. Budowę w wysokości 0,2% dofinansuje Powiat Hrubieszowski.

Teren Gminy Dołhobyczów w 2014 roku obfitował będzie w inwestycje drogowe. Partnerstwo składające się z Gminy Dołhobyczów, Gminy Mircze i Powiatu Hrubieszowskiego sfinansuje wkład własny wynoszący 10% całkowitej wartości przebudowy drogi powiatowej nr 3432L tzw. Nadbużanki, przy czym gminy zapewnią po 50% wartości wkładu własnego robót realizowanych na swoich obszarach. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina i obejmie kompleksową przebudowę odcinka długości ponad 6,2 km, w tym na terenie Gminy Dołhobyczów ok. 2,3 km.

Reklamy

Przebudowywana będzie również droga wojewódzka nr 844 na odcinku od Witkowa do Granicy Państwa długości prawie 8,5 km. Inwestycja sfinansowana będzie ze środków dysponowanych przez Marszałka Województwa Lubelskiego.

 

źródło: UG Dołhobyczów

Reklamy