29 września 2023

Urząd Gminy Hrubieszów ponownie otwarty dla interesantów

Od 1 czerwca 2020 roku w Urzędzie Gminy Hrubieszów oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej będą ponownie przyjmowani interesanci w sprawach wymagających osobistej wizyty.

Reklamy

 

Od 1 czerwca 2020 roku w Urzędzie Gminy Hrubieszów oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w godz. 8.00 – 15.00 będą ponownie przyjmowani interesanci w sprawach wymagających osobistej wizyty w Urzędzie lub GOPS.

Mając jednak na względzie bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak też interesantów, odbywać się to będzie w ograniczonej formie i przy zachowaniu szczególnych warunków higieny i bezpieczeństwa. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała postępować zgodnie z poleceniami pracowników oraz stosować środki ochrony osobistej w postaci maseczek ochronnych lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa, dezynfekcji rąk wykorzystując do tego celu urządzenia umieszczone na korytarzach oraz zachowania bezpiecznej odległości od innych osób. W budynku, na poszczególnych piętrach, jednocześnie będzie mogła znajdować się ograniczona liczba osób.

Reklamy

W dalszym ciągu jednak zaleca się, jako podstawową formę komunikacji z Urzędu oraz GOPS-em, dostępne rozwiązania telekomunikacyjne (skrzynka podawcza e-puap, poczta elektroniczna, telefon, fax) oraz pocztę tradycyjną. Interesanci nadal korzystać będą z wyznaczonego w budynku pomieszczenia, stanowiącego punkt samoobsługowy, umożliwiający połączenie z pracownikami przy wykorzystaniu Skypa lub wewnętrznego systemu wideokonferencji zainstalowanych na parterze budynku.

 

***

Reklamy

 

Niniejsze zasady stosowane będą do odwołania, prosi się zatem o ich przestrzeganie dla wspólnego dobra i bezpieczeństwa zdrowotnego.

W dalszym ciągu, jako podstawową formę komunikacji z Urzędem Gminy Hrubieszów oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, zaleca się stosowanie dostępnych rozwiązań telekomunikacyjnych (skrzynka podawcza e-puap, poczta elektroniczna, telefon, fax) oraz poczty tradycyjnej.

Urząd Gminy Hrubieszów oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie prowadzą obsługę interesantów w godz. 8.00 – 15.00.

Załatwianie spraw w drodze osobistego stawiennictwa w Urzędzie Gminy Hrubieszów oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, zaleca się ograniczyć do niezbędnego minimum.

W przypadku osobistego stawiennictwa w pierwszej kolejności należy korzystać z wyznaczonego na parterze pomieszczenia, stanowiącego punkt samoobsługowy, umożliwiający pobranie formularzy, połączenie z pracownikami przy wykorzystaniu Skypa lub wewnętrznego systemu wideokonferencji oraz pozostawienie korespondencji.

Osobisty kontakt interesanta z pracownikiem Urzędu Gminy Hrubieszów lub Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, zalecany jest w sytuacjach uzasadnionych charakterem sprawy, pod warunkiem zachowania szczególnych zasad ostrożności.

Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum realizacji czynności w kasie Urzędu Gminy.

Podczas pobytu w budynku należy ściśle stosować się do wskazówek i pouczeń organizacyjnych pracowników Urzędu Gminy i GOPS oraz wytycznych, w zakresie warunków higieny i bezpieczeństwa.

 

ZASADY HIGIENY I BEZPIECZEŃSTWA DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W BUDYNKU‼️

Przebywając w budynku należy bezwzględnie:

– dokonać dezynfekcji dłoni,

– zakryć usta i nos,

– poinformować pracownika obsługującego Skypa o rodzaju załatwianej sprawy,

– zachować bezpieczną odległość od innych osób przebywających w budynku,

– przestrzegać ograniczeń w zakresie dopuszczalnej ilości osób mogących przebywać jednocześnie na poszczególnych kondygnacjach budynku,

– ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania.

 

LICZBA OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE NA POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJACH UZALEŻNIONA JEST OD LICZBY POMIESZCZEŃ, W KTÓRYCH PROWADZONA JEST BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA INTERESANTÓW I WYNOSI

ODPOWIEDNIO:

PARTER (CZĘŚĆ GOPS + KASA) – 4

PIĘTRO I – 3

PIĘTRO II – 4

PIĘTRO III – 4/

 

Niniejsze zasady stosowane będą do odwołania, prosi się, zatem o ich przestrzeganie dla naszego wspólnego dobra i bezpieczeństwa zdrowotnego.

 

źródło i fot.: UG Hrubieszów