Werbkowice: GOK zaprasza młodzież na paintball w Kumowej Dolinie

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach organizuje wyjazd młodzieży do Chełma na paintball w Kumowej Dolinie.

Reklamy

Wyjazd odbędzie się 18 sierpnia 2020 r. i dotyczy młodzieży powyżej 12 roku życia.

Termin wyjazdu: 18.08.2020 (wtorek) o godz. 9:00 spod GOK Werbkowice (przewidywany powrót godz. 16:00).

Koszt: 50,00 zł (w cenę wliczone są napoje i kiełbaski z grilla).

Ilość uczestników jest ograniczona, informacje udzielane są w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach lub pod nr tel. 84 657 20 32.

Wyjazd współfinansowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach zadania „Stacja Animacja – cykl zajęć dla dzieci i młodzieży podczas Wakacji”.