25 maja 2024

Za nami I Konkurs Wiedzy o Gminie Dołhobyczów

Co wiemy o naszej gminie? Jaką wiedzą dysponujemy o historii i zabytkach, współczesnym środowisku lokalnym czy też o ważnych wydarzeniach i postaciach związanych z naszą małą ojczyzną?

Z takimi i podobnymi zagadnieniami zmagali się uczestnicy I Gminnego Konkursu Wiedzy o Gminie Dołhobyczów, który odbył się 25.04 2018 r. w Przygranicznym Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie.

Konkurs przebiegł ph. „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom” i był jednym z działań Przygranicznego Centrum Kultury i Rekreacji realizowanych w ramach 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Konkurs miał formę testu pisemnego, był adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Dołhobyczów. Po przeprowadzaniu eliminacji szkolnych, do konkursu na etapie gminnym przystąpiło 18 uczestników.

Komisja konkursowa po wnikliwej ocenie stwierdziła, że najlepiej test rozwiązały:

I miejsce – Kloc Weronika – Publiczna Szkoła Podstawowa Hulcze

II miejsce – Kwiatkowska Dominika – Publiczna Szkoła Podstawowa Hulcze

III miejsce – Dudek Karolina – Publiczna Szkoła Podstawowa Dołhobyczów

Zarówno lauraci jak i pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe podziękowania oraz nagrody, które zostały wręczone przez Wójta Gminy Dołhobyczów Pana Grzegorza Drewnika i Przewodniczącego Rady Gminy Pana Alfreda Kulikowskiego.

Organizatorzy dziękują nauczycielom: Alicji Barteckiej Publiczna Szkoła Podstawowa Hulcze, Bożenie KazberukPubliczna Szkoła Podstawowa Dołhobyczów i Marcie Basak Publiczna Szkoła Podstawowa Przewodów za przygotowanie uczniów do konkursu.

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Dołhobyczów i Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie.

           

(źródło i fot. PCKiR Dołhobyczów)