Zosin: Betlejemskie Światełko Pokoju przekazane na Ukrainę

18 grudnia, na moście granicznym w Zosinie, polscy harcerze przekazali na Ukrainę Betlejemskie Światło Pokoju.

Reklamy

 

„Światło, które daje moc” to hasło tegorocznej Harcerskiej Sztafety Betlejemskiego Światła Pokoju. W tym roku polscy harcerze przekazali przywiezione od słowackich skautów Światło Pokoju na Ukrainę. Uroczyste spotkanie odbyło się 18 grudnia 2018 roku o godz. 11.00 na moście granicznym w Zosinie. 

Most w Zosinie jest miejscem, gdzie już od wielu lat z Polski na Ukrainę przekazywane jest Betlejemskie Światełko Pokoju. Wszyscy zebrani przekazują sobie również ciepłe świąteczne życzenia.

Reklamy

Akcję zapoczątkowały w 1986 Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi w niej skautów, akcja obejmuje prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu.

W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich najczęściej na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie, po uroczystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP „Głodówka”, Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi. Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy uroczyście przyjmuje m.in.: Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, Marszałek Sejmu i Prymas Polski. Polscy harcerze przekazują Betlejemskie Światło Pokoju również do wschodnich sąsiadów – do Rosji, na Litwę, Białoruś, Ukrainę. Czasami na zachód Niemiec i na Północ do Szwecji.

 

 

fot.: Mariusz Papierz