22 lutego 2024

15 tys. grzywny za nielegalną pracę

Pracodawca oraz nielegalnie zatrudnieni w jednej z firm pracownicy z Ukrainy zostali ukarani karami grzywny.

Reklamy

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddział Straży Granicznej przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia, w wyniku której stwierdzono nielegalne powierzenie i wykonywanie pracy przez dziewięciu obywateli Ukrainy.

Pracodawca oraz nielegalnie zatrudnieni w jednej z firm na terenie powiatu bialskiego pracownicy zostali ukarani karami grzywny.

Reklamy

Cudzoziemcy wykonywali pracę „na czarno”, bez posiadania obowiązujących przepisami prawa zezwoleń oraz bez zawarcia umowy na pracę w wymaganej formie.

Pracodawca nie odprowadzał składek na ubezpieczenia pracowników, nie rejestrował wymaganych dokumentów w Urzędzie Wojewódzkim, czy też Urzędzie Pracy. Skierowano do sądu wnioski o ukaranie. Pracodawca został ukarany karą grzywny w kwocie 15 tys. zł, zaś cudzoziemcy karami grzywny w wysokości od 400 do 1000 zł.

(źródło: NOSG)